Očistěte se od kávy

Autor

O dnešní rozhovor jsem velmi usilovala, ale trvalo poměrně dlouho k němu pana Josefa Zrnka přemluvit. Tip na tuto naší undergroundovou osobnost jsem dostala od jednoho známého a od té doby jsem s panem Josefem v písemném kontaktu. Před nedávnem konečně souhlasil s rozhovorem, tak jsme se setkali v jedné malé čajovně a já jsem ráda, že ho můžu představit i Vám.

Vy nejste jen člověk, kterému káva nechutná, vy proti ní aktivně bojujete, proč?

Tak kdybych to měl zjednodušit tak asi proto, že nehodlám být ovládán systémem a vládou.

Jak přesně to myslíte?

Víte, já jsem tady u vás hlavně proto, že chci přinést takovou osvětu všem normálním lidem. V tom, že jednoduše díky kávě nás vlády ovládají. Káva vám dodá spoustu energie, a díky tomu vy pak více pracujete. Takže vláda si tímto z nás dělá své otroky.

Vy myslíte, že vlády si prostřednictvím kávy dělají z lidí otroky?

Já si to jen nemyslím. Já to dokonce vím.

A není to spíš, že káva je v dnešní době dosti oblíbená? Vzniká spousta kaváren, spousta lidí se o kávu zajímá, nemyslíte, že by na to nějak přišli?

Vidíte to? Jste přesně jedna z nich. To jste si vůbec nevšimla, že je to celé plán? Cílený krok vlády. Čím víc kafe do vás budou rvát, tím větší výkon ze sebe vydáte a tím víc práce uděláte. TO je přesný plán. Není to jen, že někdo náhodou přijde a řekne: „Co bych tak asi podnikl? Založím si kavárnu!“ Jsou to všechno jen předem připravené figurky vlády. Mají to nařízené.

Takže vy si nemyslíte, že lidem prostě káva chutná?

Ale samozřejmě, že chutná. Hlavně proto, že do ní už při výrobě přimíchávají další návykové látky. A úplně nejhorší jsou kapslové kávovary. Tam prostě nevidíte, co vám do toho kdo přimíchal. Vám nepřijdou podezřelé až velmi časté „Náhodné“ slevy na tyto kávovary? Až 60% dolů? A to proč? Protože si ho pořídí více lidí. Chtějí, abyste do sebe tu žumpu dál tlačili a dál se nechávali ovlivňovat tímto stádním otroctvím.

A jak vás to vůbec napadlo, že káva je takhle nástrojem k zotročování?

Podívejte se, já jsem byl asi před třemi roky na jedné náhodné exkurzi v Číně. Tam jsem se dostal do úzkého kruhu lidí, kteří pijí čaj. A nevím, jestli jste si toho všimla, ale jsou takové dvě hlavní země, kde se pije čaj a to je Čína a Velká Británie.

Zapomínáte na Indii.

Indie. Děkuji, na tu jsem vskutku zapomněl. A to jsou země, kde na to přišli jako první a samozřejmě podnikli razantní kroky. Proto tam neseženete kávu nyní už tak snadno. Stala se podpultovým zbožím. Je brána jako droga a to z dobrého důvodu. Proč si asi myslíte, že někteří lidé potřebují i tři až čtyři šálky kávy denně? Jde o jednoduchou závislost.

Spousta cestovatelů, kteří právě tyto země navštívili, by vám řekli, že navštívili spoustu legálně otevřených kaváren, kde normálně kávu prodávali.

A také kdy tam byli?

Jak to myslíte ‚Kdy tam byli‘?

Tak dejme tomu, že až v posledních letech se do tohoto boje pustila i vláda tamních států. Do té doby s tím bojovali pouze lidé. Bylo však nutné na jejich podnět podstoupit potřebný výzkum a poté, co dospěli k faktům, že to tak opravdu je. A tak až pár posledních let zahájili boj proti kavárnám a z kávy se tak stalo nové zboží na černém trhu a byť je to ve zbytku světa vcelku normální komodita, zde máte problém ji sehnat. Z mého pohledu je to však naprosto v pořádku.

Dobře, tak kdybych naskočila na vaši vlnu, nedalo by se něco sypat vládami i do čajů?

To sice dalo, ale je to podstatně problematičtější záležitost. Podívejte se, když si koupíte čaj, tak je na první dobrou vidět, že to jsou lístky. Kdybyste do toho chtěla například přimíchat lístky koky, vývar z nich nebude mít ani zdaleka takový účinek, jako když přímo do rozpustné kávy nebo do kapslí namícháte kokain. Proč si myslíte, že jste na kávě tak závislá?

Vlády nám sypou do kávy kokain?

Ano

A to jste vzal kde?

To jsem vzal od mého dobrého přítele v Británii, který tam dělá pro jednu blíže nespecifikovanou společnost. Nemohu prozradit více, jelikož je to přísně tajné. Každopádně má přístup k jistým údajům, které se veřejnosti nedostanou, jelikož něco takového vám samozřejmě vláda ani v televizi neřeknou. Chci to šířit dál, abychom tomuto otročení moderní doby zabránili.

A máte pro toto svoje tvrzení nějaké podklady? Důkazy? Studie nebo tak? Něco, čím by se to dalo podložit?

Samozřejmě. Musel být proveden určitý výzkum, jelikož takto zásadní informaci bychom samozřejmě do světa nemohli vypustit bez řádně podložených důkazů, které by naší teorii podporovali. Nedovolili bychom si s tímto tvrzením vyrukovat jen tak bez zřejmých důkazů. A tak jsme se spojili samozřejmě s odborníky. Museli jsme hledat tady v Evropě. Asi si totiž vybavujete, co se stalo roku 1773 v Americe, že? „Bostonské pití čaje“ vám asi něco říká, řekl bych. Proč si myslíte, že naházeli tolik beden čaje do moře? Jelikož už tehdy znali moc kafe a zneužitelné možnosti posílit u něj jaksi jeho návykovost. Jen díky tomu mohlo být později zrušeno otroctví, samozřejmě. Tím, že byl vynalezen způsob, jak dál lidi zotročovat, poněkud humánnějším, avšak skrytým způsobem. Prostě byla lidem podávána po dobu jejich pracovního nasazení káva a dříve či později se na ní stali závislí. Stačilo si ráno dát kafe a hned se jim všem do práce šlo s větší radostí a chutí. No a tak jsme se spojili s odborníky v Německu, kteří provedli hromadný výzkum na nejrůznějších druzích kávy, ať už rozpustné či kapslové a dospěli k názoru, že vskutku samotná, jimi nadrcená zrnka kávy, nevylučovali takové množství omamných látek jako zkoumané vzorky nakoupených balení z řetězců všemožných supermarketů. Kofein totiž, sám o sobě, nevyvolá u člověka takovou energetickou reakci. To vás prostě tak nenakopne.

Tu studii máte?

Samozřejmě, tu studii vám mohu zaslat. Možná ji mám dokonce u sebe na flash disku. Ale mohu vám ji poskytnout.

(Pozn. red. Studie nám do redakce do doby vydání tohoto článku zaslány nebyly.)

Ještě se chci zastavit u vámi založeného hnutí AntiKA. Tvrdíte, že i spousta historiků stojí na vaší straně a na svých přednáškách podprahově nabádá k tomu, aby se lidi o vaše hnutí více zajímali. Nemyslíte, že se spíše vyjadřují k tomu uměleckému směru?

Teď asi úplně nerozumím vaší otázce.

Myslím tím, když historik řekne „antika“, nemusí to nutně odkazovat zrovna na vaše hnutí.

Tak samozřejmě, že toto tvrzení už jsem také slyšel. Víte co, když uděláte takto zásadní objev, který by eventuelně mohl mít za následek jakýsi kolaps systému, který zde funguje již několik stovek let, potřebujete samozřejmě nějak, jak se tak říká, nejdřív pustit kořeny. Náš cíl byl nejdříve potají roztrousit tuto informaci mezi prostý lid, než jsme s tím mohli vylézt na povrch. A poté, co jsme se setkali s pár historiky, kteří samozřejmě na základě svého dlouholetého studia dějin nám dali za pravdu, jsme je mohli požádat o pomoc a oni tedy svorně souhlasili. Nyní už máme dostatek členů, abychom mohli s pravdou na světlo světa. Lidé by se měli konečně probudit.

Nemyslíte si, že to tak trošku vyvrací váš zájem?

To rozhodně ne, člověk se může probrat i bez kofeinu.

Takže, všichni lidé, kteří pijí kávu dobrovolně, tak vlastně netuší, že jsou pouhými loutkami vlád, které je prostřednictvím kávy ovládají. Rozumím tomu správně?

Rozumíte.

A vy kávu pijete?

Ne ne ne, já už tři roky kávu hrdě nepiju.

Pracujete?

Pracuji, pracuji.

Pracujete jak dlouho?

Na této pozici jsem již asi deset let. Byl tam jeden menší kolaps, když se rozkřiklo, že jsem přestal s kávou, kdy mě chtěli vyhodit, ale jedná se o docela velkou firmu, takže si to nakonec nedovolili, aby tím náhodou nepodpořili tuto potenciální hysterii, která mohla kolem tohoto případu vzniknout. Nepiju kávu, tak jsem odpad společnosti, že? Nepřináším takové zisky, neměl bych si dovolit být zaměstnán.  Víte, tenhle životní styl vás úplně semele. Když budete pořád pít kávu, tak v určité chvíli dojdete do bodu, stejně jako u jakékoli jiné drogy, kdy nemáte dost. Prostě chcete víc. A tak máte doma nakonec tři kávovary. Jeden na rozpustné. Druhý na kapsle. Třetí na turka. A ve čtvrtém si tu kávu můžete rovnou namlít ze zrnek! A já tedy samozřejmě si nechci hrát na svatouška. Byl jsem jako vy! Než jsem prozřel. A rád bych, aby prozřelo víc lidí. Nemůžeme si dovolit, aby nás vlády takhle ovládaly. Nejsme otroci. Jsme normální lidé a zasloužíme si všichni, aby s námi tak bylo nakládáno. Měli by se k nám jako k lidem chovat. Samozřejmě proto, že otroctví bylo zrušeno, ale přinášelo to určité výhody, tak byli nuceni najít si nové způsoby. V Americe to začalo, postupně k tomu přičichly vlády jiných zemí a tady jsme dnes.

Takže, nakonec jsou na tom nejlépe státy, kde kávu nemají nebo na ní nemají?

Přesně tak, protože nemají, jak být ovládáni. Jsou pány svých životů. Jsou absolutně volní. TO je volnost dnešního světa. TO je svoboda.

A vy se cítíte volný?

Já? Od doby, co kávu nepiji, se cítím naprosto volný.

A o vašem boji za antikávový svět ví vaši známí a blízcí?

Tak samozřejmě, že chvíli jsem to tajil, než bylo naše hnutí dostatečně silné a měli jsme dost členů, tak jsem se snažil tuto informaci utajit a tak pokoutně jsem ji šířil dál, abych náhodou někoho neohrozil na životě.  Ale myslím si, že teď už je ta pravá chvíle. Moje rodina mě v tom plně podporuje. Matka dokonce z vlastní iniciativy vyházela staré dřevěné ruční mlýnky na kávu, jelikož stačí mít podnět a kdykoli do toho můžete spadnout znovu. Oni sami šíří mezi své známe toto poselství. Samozřejmě, že někteří nejsou tak prozíraví a tak dál ze sebe budou dělat loutky naší společnosti.

Takže vy mi chcete tvrdit, že kdyby vláda zjistila, že bojujete proti kafi, tak by vás zlikvidovali?

Jistě. Tak pochopitelně jsem odhalil jejich tajemství a jsem nežádoucí figurkou v této hře moci. A víte co, pokud se snažíte ovládat masu lidí, rozhodně nechcete, aby někdo přišel na to, že tu masu lidí tajně ovládáte. A já to vím. A teď to víte i vy. Tohle vám v televizi neřeknou.

Pardon. Já se omlouvám, já jsem teď z toho trošku v šoku.

Tak já samozřejmě, když jsem se to dozvěděl, byl také šokován. V první chvíli něčemu takovému nechcete uvěřit.

A kdo vám to řekl? Teď by mě zajímalo, jak jste se vůbec k té informaci dostal.

Řekl mi to můj známý Wan Chu-Chuyen, u kterého jsem v Číně pobýval, a který mě zasvětil do jejich čínské odnože tohoto našeho hnutí AntiKA. On mi vlastně otevřel oči a víte, my jsme celosvětoví. Jsme celosvětoví, to mohu říct s hrdostí. Máme zástupce po celém světě. V Německu, ve Švýcarsku. V Norsku taky. Tam to byl poměrně objev. A docela haló, přeci jen, tam jsou horké nápoje na denním pořádku. Tam byli poměrně šokováni, ale brzy přešli na kakao a jsou naprosto v pořádku.

A do kakaa nikdo nic nesype? Žádný kokain, žádné amfetaminy, nic?

Ne, ne, jelikož kakao je oblíbeným nápojem hlavně u dětí, vlády samozřejmě dodržují jakési konvence, na kterých se usnesly, a na základě toho v rámci své interní legislativy se nehodlají dopouštět takto závažného zločinu na dětech. Tudíž kakao je alespoň prozatím naprosto bezpečným sypkým nápojem.

No každopádně, já vám děkuji, pane Zrnko.

Já vám také děkuji, doufám, že náš rozhovor vám byl přínosem a že bude přínosný i pro vaše čtenáře.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *