Touha je zázrak

Autor

Organizace Ruka pro život pomáhá postiženým celoročně. Ale jen do konce srpna hostí zahrada zámku v Litomyšli a prostory Zámeckého pivovaru jedinečnou výstavu Ruku v ruce – touha je zázrak. Výstava je vyústěním dlouhodobé spolupráce jednoho z nejuznávanějších českých fotografů Jindřicha Štreita a právě neziskové organizace Ruka pro život o. p. s. Je plná citu a přibližuje každodenní život lidí s postižením. Také s nimi autor fotografií strávil spoustu času.

Prof. Mgr. Jindřich Štreit Dr.h.c.

Od roku 1991 pracuje na dokumentárních projektech ve Francii, Anglii, Brazílii, Moldávii, Rakousku, Německu, Japonsku, Číně, Maďarsku, Rusku (Burjatsko, Krasnodarský kraj, Ingušsko, Čečensko), ale také v České republice (Ženská věznice, Břevnovský klášter, Lidé olomouckého okresu, Lidé Mikulovska, Cesta ke svobodě, Lidé Třineckých železáren, Mezi námi, Za oponou, Spolu, Cesty života, Lidé mého kraje – Bruntálsko, Ocelový svět, Tichá nemoc, Vítkovice, Hledat anděla, Lidé Vítkovska, Prozřetelnost boží, Lidé bez domova). Na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity se podílí na vedení několika studentských projektů (Lidé Hlučínska, Náš svět, Zlín a jeho lidé, Dobrovolně, Opava na prahu 3. tisíciletí, Dopravní podnik Olomouc).

Je členem Sdružení Q Brno, Spolku olomouckých výtvarníků, Foto Forum Praha a Umělecké besedy v Praze. Jindřich Štreit připravil více než 1200 autorských výstav a mnoha kolektivních se zúčastnil. Vydal 34 knih a mnoho katalogů. Je zastoupen v nejvýznamnějších sbírkách (MOMA New York, Národní galerie Washington, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Moravská galerie v Brně a v mnoha dalších). Bylo o něm natočeno několik filmů (např. Jan Špáta – Mezi světlem a tmou).

Ruka pro život o.p.s.

Poskytuje sociální služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením včetně lidí s poruchami autistického spektra a seniorům. Organizace byla založena v roce 2006. V současnosti provozuje denní stacionáře v Praze, Brně a Litomyšli a chráněné bydlení v Brně. Uživatelům služeb pomáhá začlenit se do společnosti, žít co nejsamostatněji a podle vlastních představ. Více o této organizaci a její každodenní činnosti se můžete dozvědět ZDE.

Výstava je součástí 13. ročníku Smetanovy výtvarné Litomyšle, více info ZDE.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *