Víc než půl milionu!

Autor

Sbírky Národní galerie Praha v současnosti zahrnují více než půl milionu předmětů. Ty jsou uloženy v sedmnácti depozitářích na ploše deset tisíc metrů čtverečních s kontrolovanými hodnotami vlhkosti, teploty a světla. Stará se o ně deset správců depozitářů a osmnáct členů restaurátorského oddělení.

NOVINKY VE SBÍRKÁCH 2013–2018

Termín: 22. 3. – 26. 5. 2019
Místo: první patro Veletržního paláce
Kurátoři: Markéta Hánová, Michal Novotný, Otto M. Urban, Alena Volrábová, Marius Winzeler

Sbírka starého umění bude na aktuální výstavě reprezentována několika díly v čele s dvěma oleji Petra Brandla. Sbírce umění 19. století a klasické moderny se v posledních pěti letech podařilo získat díla předních českých autorů – Jaroslava Čermáka, Beneše Knüpfera, Maxmiliána Pirnera nebo Soběslava Hyppolita Pinkase. Sbírku moderního a současného umění budou zastupovat Kateřina Šedá, Vladimír Houdek, Daniel Pitín, Eva Koťátková nebo Mark Ther.

Sbírka grafiky a kresby představí Jidášův polibek Albrechta Dürera, Studie k radostem Františka Kupky, ale i díla sester Květy a Jitky Válových či Běly Kolářové. Sbírka umění Asie a Afriky uvede čínskou tušovou malbu, indickou malbu z okruhu mughalských škol z 18. století nebo současnou japonskou kaligrafii.

Pouhé dva měsíce budou mít návštěvníci Veletržního paláce možnost zhlédnout výběr hlavních přírůstků ve sbírkách Národní galerie Praha z let 2013 až 2018. K vidění budou malby Petra Brandla, grafika Albrechta Dürera, asijské tušové malby a kaligrafie i tvorba současných českých umělců.

Od 22. března do 26. května bude první patro Veletržního paláce hostit průřez pěti sbírkami Národní galerie – respektive tím, co se jim v posledních pěti letech podařilo do galerijního fondu získat.

„Při výběru byl kladen důraz na díla, která NGP dosud veřejnosti nepředstavila. Návštěvníci se budou moci setkat s barokními olejomalbami z počátku 18. století i předním českým videoartem. Naším cílem nebylo pouze ukázat, co se podařilo získat, a zviditelnit práci všech, kteří o sbírky každodenně pečují, ale také upozornit na důležitost podpory sbírkové činnosti jak ze strany státu, tak ze strany soukromých donátorů,“ uvádí Michal Novotný, ředitel Sbírky moderního a současného umění NGP.

V minulém roce byly sbírky Národní galerie rozšířeny o 255 děl. A to nejen nákupy, na které bylo vynaloženo téměř 19 milionů korun, ale i dary ze kterých pochází celkem 145 děl. Navzdory tomu je ale zejména posledních čtyřicet let kvůli nízkým akvizičním fondům ve sbírkách NGP zastoupeno zcela nedostatečně.

https://www.ngprague.cz/

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *