Barevný svět dětí

Autor

Dnes je Den dětí, a proto i náš článek bude o dětech. A protože těm spokojeným a zajištěným jistě dopřejí krásný sváteční den jejich rodiče a ostatní blízcí a příbuzní, my se zaměříme na děti, které tolik štěstí nemají. Občanské sdružení Barevný svět dětí bylo založeno paní Petrou Hončíkovou v roce 2004 a pomáhá znevýhodněným dětem. Na mé otázky o cílech a aktivitách sdružení mi odpovídala manažerka PR aktivit paní Marta Vaculová.

Pro koho je organizace určena a jakým způsobem pomáhá?

Pomáháme dětem z dětských domovů a dětem z ohrožených rodin a jejich rodinám v obtížné životní situaci. Naším cílem je předcházet umisťování dětí do dětských domovů a zamezit tak jejich sociálnímu vyloučení spolu s dalšími negativními efekty. Věříme, že nejpřirozenějším prostředím pro výchovu dítěte je rodina, proto se naše činnost zaměřuje právě na podporu ohrožené rodiny a nalezení východiska ze složité životní situace tak, aby nemusela být řešena nařízením ústavní péče.

Co konkrétně je vaše funkce v organizaci?

Manažerka PR aktvit. Hlavní náplní mé práce je vyhledávání a zpracování odborných materiálů, zodpovědnost za webové stránky sdružení, psaní článků, tiskových zpráv a newsletterů, komunikace s novináři a odbornou veřejností.

Pořádáte také tzv. workshopy a další akce pro veřejnost, na co nás můžete aktuálně pozvat?

V průběhu školního roku pořádáme každý první čtvrtek v měsíci zdarma odborné semináře. Ty letošní mají podtitul Rodiče a děti. Dále organizujeme placené semináře profesního vzdělávání pro odborníky a sociální pracovníky, kteří se zabývají stejnou problematikou jako naše organizace. Jejich seznam pravidelně aktualizujeme na našich webových stránkách. Nejbližší se koná dne 15. února na téma Šikana z pohledu akcentace metodiky vyšetřování a vyjevení možných rizik. Každoročně také pořádáme tradiční taneční festival Tanec v srdci pro děti z dětských domovů. Jde o multižánrový soutěžní festival, kde můžete vidět ukázky tanců od dětí z dětských domovů až po profesionální tanečníky. Letos se bude konat dne 18. června.

Pokud by Vám chtěl někdo pomoci, jak to může udělat?

V současné době připravujeme projekt Staň se kámošem pod patronátem pana Jaromíra Jágra. Jde o podpůrný finanční nástroj k našemu dlouhodobě fungujícímu projektu Kámoš. Jeho cílem je sehnat sponzory pro jednotlivé Kámoš týmy, které vždy tvoří ohrožené dítě a jeho asistent – Kamarád na pomoc. Každý ze sponzorů si vybere konkrétní tým, který bude chtít finančně podpořit, stane se tak jeho kapitánem a tím získá možnost sebeprezentace sebe nebo své firmy. Sponzorem se může stát firma i jednotlivec. Konkrétní informace o projektu a o způsobech jeho financování naleznete na www.stansekamosem.cz.

Jedním ze základních pilířů je projekt Kámoš. Na jakém systému funguje?

Projekt Kámoš vznikl v roce 2005 a je určen dětem z dětských domovů a dětem ze sociálně ohrožených rodin, kde hrozí nařízení ústavní péče. Je založen na vrstevnickém modelu, kdy dítěti je vybrán odborný asistent, který je pro dítě pozitivním vzorem, jež často dětem v projektu chybí. Pomoc spočívá v tom, že tento odborně vyškolený asistent – Kamarád na pomoc dítě podporuje především v oblastech vzdělávání, přípravy na život a smysluplného trávení volného času. Důraz je kladen na individuální přístup ke každému dítěti a posilování jeho sebedůvěry a motivace. Projekt je doplněn o celkovou podporu rodiny zejména ve formě doprovodných terapeutických služeb.

Jaké máte zpětné reakce od dětí, rodičů….?

Zpětné reakce jsou jednoznačně pozitivní. O oblíbenosti projektu Kámoš hovoří nejen to, že děti se na doučování těší a rádi tráví volnočasové aktivity se svými asistenty, ale i fakt, že jej navštěvují zcela dobrovolně, a to i ve dnech, kdy mají ve škole volno. Úspěšnost projektu také potvrzují učitelé a ředitelé škol, kteří nám zprostředkovávají informace o vývoji v učení a chování dítěte od doby zapojení do projektu. V neposlední řadě také osobní asistenti jsou přímými svědky pokroku dítěte a podávají o tom jednou za měsíc zprávu koordinátorovi projektu a orgány sociálně-právní ochrany dětí taktéž poskytují zpětné vazby a nové podněty a hodnotí tak prospěšnost zapojení dítěte a jeho rodiny do projektu.

Co byste ještě rádi uskutečnili, ale nemáte na to v současné době prostředky?

Chtěli bychom, aby byla provedena transformace systému péče o ohrožené děti. A aby každé dítě mohlo vyrůstat v příznivém rodinném prostředí.

Děkuji za rozhovor a přeji, ať se Vám a celému sdružení daří!

Zleva: Mgr. Barbora Jirsová (koordinátorka projektu Kámoš), Petra Hončíková (předsedkyně sdružení), Mgr. Zuzana Cesneková (koordinátorka vzdělávacích aktivit)

Více informací, kontakty i možnosti pomoci můžete najít na http://www.barevnysvetdeti.cz.

Úvodní foto: pixabay.com

Komentujte jako host

  Odebírat  
Upozornit na