Možná zaťukají na Vaše dveře

Autor

Možná právě na Vaše dveře dnes zaťuká skupina koledníků. Pokud se chcete o jejich poslání dozvědět něco víc a zajímají Vás i další informace o Tříkrálové sbírce, přečtěte si rozhovor s panem Markem Navrátilem, hlavním koordinátorem této sbírky.

Pane Navrátile, prozraďte čtenářům, kdo pořádá Tříkrálovou sbírku?

Charita Česká republika, což je zastřešující organizace celorepublikové struktury Charity, tedy arcidiecézních a diecézních Charit a pod nimi pracujících oblastních a farních Charit.

Kolikátý ročník této dobrovolnické akce se v roce 2012 uskuteční?

Dvanáctý. To se dobře počítá, protože první celorepublikový ročník se uskutečnil v roce 2001.

Jakým způsobem můžeme podpořit Tříkrálovou sbírku?

Teď se omlouvám za delší odpověď. Těch způsobů je více. Kdo potká koledníky Charity, podpoří sbírku nejvíce tak, že se k nim bude chovat hezky, ať už jim přispět chce či nikoli. Možná to vypadá divně, ale to, že koledování naše dobrovolníky bude prostě bavit, je pro nás nejdůležitější. Naše velká vděčnost pak patří každému, kdo do kasičky přispěje. Děkujeme za jakýkoli finanční dar.

Kdo koledníky nepotká a chtěl by do sbírky přispět, může poslat jednu či více DMS KOLEDA na číslo 877 77. Za každou DMS Charita získá 27 Kč, tzn. že třeba za čtyři je to celých 108 Kč. Svůj dar mohou lidé poslat také na konto 66008822/0800. Dar na konto má výhodu, že si dárce může požádat o daňové potvrzení. Ostatní dary jsou anonymní. Ani tím ale způsoby podpory sbírky nejsou vyčerpány. Kromě Tříkrálového koncertu v televizi se lze podívat i na www.trikralovasbirka.cz. I tento zájem o sbírku je vlastně její podporou.

No a nakonec ještě jeden způsob. Je možné se stát přímo koledníkem a věnovat tak hned jednu či dvě hodinky z těch prvních v roce 2012 na dobrou věc. Stačí se zeptat přes web či v nejbližším katolickém kostele nebo faře. Tam pomohou nasměrovat na nejbližší Charitu. Věřte, že začít nový rok podporou Tříkrálové sbírky, je pro každého člověka silným zážitkem a povzbuzením do všeho, co přijde pak.

Na jaké účely putuje výtěžek Tříkrálové sbírky?

Charita pomáhá širokému spektru skupin potřebných, kteří si sami nemohou nebo neumějí pomoci. Senioři, lidé nemocní, nevyléčitelně nemocní, umírající, či lidé s mentálním nebo tělesným hendikepem, maminky s dětmi v tísni, lidé bez domova atd. ti všichni jsou příjemci pomoci skrze zařízení a projekty, které budou z výnosu sbírky podpořeny. Těch podpořených konkrétní projektů je každoročně na šestset. K tomu ještě je třeba připočíst také pomoc v zahraničí. Nejméně desetina s výnosu sbírky půjde na zahraniční humanitární projekty.

Kdo se může stát koledníkem a podle čeho identifikujeme ty pravé koledníky?

Koledníkem se může stát každý člověk. Každá nejméně tříčlenná skupinka koledníků má pak určeného svého tzv. vedoucího, což musí být člověk s průkazem totožnosti a ještě Charitou vystaveným průkazem koledníka. Tento vedoucí pak odpovídá také za sbírkovou kasičku, která musí být úředně zapečetěna místně příslušným obecním či městským úřadem. Takže, poznávací znaky jsou průkaz vedoucího skupinky a úřední pečeť na kasičce. Pokud toto chybí, pak se nejedná o koledníky Charity, což není nic špatného, jen je třeba si uvědomit, že za peníze, které takovéto skupince svěříte, Charita nemůže ručit a nést odpovědnost. U peněz vložených do úředně zapečené kasičky je to přesně jinak. Od vložení do kasičky až po konečné vyúčtování sbírky jsou všechny prostředky pod přísným dohledem k tomu určených pracovníků Charity a navíc kontrolujícího státního úřadu.

Kromě finančního významu mají návštěvy koledníků i další – lidský smysl. Jaký?

O tom by se dala napsat kniha. Jde v prvé řadě o navštívení. Návštěva je vždy něco osobního, příjemného a hezkého, něco co vyjadřuje vztah a otevřenost přijímat a dávat. Koledníci sebou zpěvem a verši tradičně přinášejí radostnou zvěst o narození Spasitele. Přinášejí tak každému domu a jeho obyvatelům požehnání, což stvrzuje nápis posvěcenou křídou na dveřích. Do domu přichází sám Kristus. Vždyť nám vzkázal, že se hlásí a bude hlásit ke každému, kdo ho vlídně přijme a že k nám bude přicházet právě v prosících o pomoc. On je přítomen v lidech na okraji společnosti, v opuštěných, chudých, ohrožených. Koledníci jsou prodlouženou rukou všech, kteří o pomoc prosí a kteří tu pomoc pak přijímají prostřednictvím služby Charity. To je smysl oděný do radostného vánočního koledování, které provokuje a mělo by ve slovech koled provokovat otázkou „Co se to teď vlastně stalo?“.

Kdy, kde, jak a proč probíhá Tříkrálový koncert?

Bude v neděli 8. ledna v 18 hod v Brně a prostřednictvím přímého přenosu na ČT 1 se ho lze zúčastnit odkudkoli, kde funguje televize a kde si tento program pustí (Uvidíte Hradišťan, Václava Neckáře a Bacily, No Name, Debbi, Martina Haricha a další). Koncert je jednou z forem poděkování Charity Česká republika desetitisícům dobrovolných koledníků a statisícům dárců, kteří se podílí na Tříkrálové sbírce a tím také díle Charity.

Co byste popřál r(R)odině 21. století pro rok 2012?

Vždy přeji radost, vše dobré a pro toho kdo chce, tak také hojnost Božího požehnání. Já myslím, že v tom přání je všechno, co je důležité a navíc formou nerozmazlující, spíše vybízející a tak nějak podpírající i chránící. Zahrnout pak do toho můžeme cokoli, co si požehnaný, tedy jedině k dobru nasměrovaný, lidský rozum vymyslí, co vysloví, do čeho se pustí a na co si pak taky rád zvyká. Toto by myslím mohlo být dobrým přáním pro všechny minuty roku 2012 pro rodinu i Rodinu 21. století.

Děkuji Vám za zajímavé odpovědi a přeji, aby se letos zapojilo do Tříkrálové sbírky ještě více lidí, než v letech předchozích.

O sbírce čtěte na www.trikralovasbirka.cz a na jejím facebooku.

Je mi ctí, že se i moji synové aktivně zúčastní koledování pro dobrou věc. Otevřeme dveře domovů a naslouchejme srdcem…

Komentujte jako host

  Odebírat  
Upozornit na