Pojďte na exkurzi do „nebe“

Autor

Původně jsem dnes chtěla vydat úplně jiný článek. Náhoda změnila můj záměr. Tématem měly být výlety, vydáme se tedy na exkurzi do „nebe“. Nebojte, nebudete číst o andílcích a světlu na konci tunelu. Ikdyž, i tak bychom mohli činnost lidí v Občanském sdružení Polovina nebe, chápat. V rozhovoru s paní Danielou Rázkovou, mediální koordinátorkou Poloviny nebe, se dozvíte, jaké služby nabízí toto sdružení svým handicapovaným klientům, a jaký to všechno má význam. Jejich mottem je: „Váš hlas má sílu bourat bariéry“, myslím si, že se s ním můžeme ztotožnit všichni. Každý z nás si totiž nese svůj handicap, který nám v určité fázi života může zkomplikovat vnímání světa a naše zařazení v něm. Přeji všem účastníkům projektu Duhový most, aby překonali svoji osobní propast a našli v sobě sílu a chuť dělat věci po svém.

Duhový most, Polovina nebe, zní to poeticky… Jak názvy vznikly? Jak započala Vaše spolupráce pro „nebíčko“?

Polovina nebe podporuje od svého vzniku v roce 2006 slabé a lidi se zdravotním postižením. Při vzniku občanského sdružení nás byla přesná polovina mužů a žen a většina z nás je křesťansky smýšlejících. V průběhu let jsme se rozrostli o řadu úžasných lidí se skvělými nápady. S myšlenkou na obsah projektu Duhový most přišel Prof. Ing. Jan Nouza, CSc, vedoucí Laboratoře počítačového zpracování řeči z Technické univerzity v Liberci. Název Duhový most vymyslela Ing. Hanka Truncová, moje někdejší kolegyně z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která dobrému nápadu dala textovou podobu a doporučila jej podat s žádostí o podporu do operačního programu Praha Adaptabilita.

Paní Rázková, můžete nám, prosím, představit hlavní myšlenku projektu „Duhový most“?

Naše občanské sdružení Polovina nebe (www.polovinanebe.cz) připravilo projekt, jehož cílem je zlepšení života lidí s těžkým pohybovým postižením. Specifickým cílem projektu Duhový most je prostřednictvím tréninku použití v hlasových technologiích zlepšit postavení zdravotně znevýhodněných osob na trhu práce a získání pracovního místa. Základem projektu je trénink ovládání počítače pomocí hlasu, proto je určen zejména těm, kteří nemají jinou možnost nebo je to pro ně prostě jednodušší cesta než používání klávesnice nebo myši. Celý projekt by nemohl existovat bez týmu profesora Nouzy z Technické univerzity v Liberci, který je otcem všech programů, jež se lidé s postižením učí ovládat, a který kolem sebe soustředil několik dalších nadšenců. Projekt realizujeme za podpory Evropského sociálního fondu a hlavního města Prahy.

Momentálně probíhá pilotní kurz v Praze, co je nutné udělat, aby se mohla přidat i další města?

Naše sdružení píše další projekty s žádostí o podporu z fondů EU, abychom mohli vyjít vstříc poptávce z celé republiky. Bohužel jeden projekt pro Středočeský kraj nebyl schválen, ale nenechali jsme se odradit a zkusili jsme to znovu v operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Napsali jsme projekty i pro další kraje, kde je poptávka, jako například v Jihomoravském, Plzeňském a Královéhradeckém kraji. Přidělení dotace závisí na hodnotitelských a výběrových komisích Ministerstva práce a sociálních věci.

 

Kolik zájemců můžete v jednotlivých místech proškolit?

Podle zájemců a naší současné kapacity se držíme čísla kolem 30 až 50 účastníků, obdobně jako u prvního z projektů.

Co se v kurzu vyučuje? V čem je hlasová technologie (vyvinutá v Liberci) unikátní?

Vyučujeme ovládání počítače lidským hlasem, nahrazujeme tak klávesnici a myš. Speciální softwarové programy MyVoice, MyDictate a NEWTON Dictate, s nimiž se účastníci kurzů Duhového mostu seznamují, jsou dílem špičkových odborníků z Technické univerzity v Liberci vedených již zmíněným profesorem Nouzou. Tým se snaží řešit problémy nejen pro komunitu zdravotně postižených, ale řešení přenáší do hlavního proudu hlasových technologií, aby je mohl využívat každý. Na vývoji posledně zmíněného programu, jak jeho jméno napovídá, Liberečtí úzce spolupracují se společností NEWTON Technologies, a.s. Tento diktovací program má ovšem mnohem širší uplatnění a úspěšně se prosazuje v oborech, kde automatický přepis mluveného projevu šetří drahocenný čas (například v soudnictví, v lékařství, státní správě a dalších oborech lidské činnosti).

Slibujete si od „Duhového mostu“ nějaká konkrétní čísla v zaměstnatelnosti vašich klientů?

Cílem projektu je během tří let vyškolit 50 lidí, přitom v rámci projektu bude také zaměstnána 1/5 z úspěšně proškolených osob. Stojí za zmínku, že absolventi se nejen mají naučit ovládat počítač hlasem, ale mají také být schopni vést podobnou výuku nebo být zaměstnáni u firem, například těch, které využívají hlasové technologie.

Lektorkou kurzu je Dita Horochovská, můžete mi sdělit, jaké jsou ohlasy na její názornou výuku? Jistě není lehké dodat odvahu a sebevědomí lidem, kterým jejich zdravotní stav komplikuje na trhu práce možnost pracovního uplatnění…

Současné kursy vede mladá lektorka, slečna Dita Horochovská, která zná velmi dobře problémy a limity pohybově postižených lidí. Je od dvou let ochrnutá a je bohužel zcela odkázána na pomoc okolí. To ale ani zdaleka neznamená, že by byla bezmocná! Naučila se totiž ovládat svůj počítač hlasem a udělala si z něj výborného pomocníka a přítele. Je s jeho pomocí schopná sama například telefonovat, psát emaily, dopisy, pracovat s texty, učit se, číst knihy, surfovat na internetu, dívat se na filmy, poslouchat hudbu, hrát hry. Prostě, i přes svůj obrovský hendikep, může dělat plno věcí, tak jako kdyby byla zcela zdravá. Má obrovský smysl pro humor a velký entuziazmus, kterým dokáže nadchnout nejen všechny účastníky kurzů, ale kohokoliv, kdo se dostane do její blízkosti. Věřím, že i tento její dar bude pomáhat účastníkům kurzů najít odvahu a s naší pomocí take bourat bariéry, o kterých mluvíte.

Dnes děkuji dvakrát, za rozhovor, a za to, že pomáháte otevřít dveře do virtuální světa těm, kteří teprve hledají svůj klíč…

 

Více na http://www.polovinanebe.cz/

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *