Horoskop pro školáky

Kdybych měla sestavovat horoskop podle toho, co jsem vyslechla, o planetě ničící zemi koncem září nebo náboženské válce (podzim 2011) podle feng shui vibrací, asi bychom už vlastně nemuseli nic dělat. Sedli bychom si na zápraží a plakali si s mužem na ramena. Jelikož věřím tomu, že jsme schopni ovlivnit (alespoň energeticky), co se děje kolem nás (a tím i ve světě), myslím, že bude zajímavé, se podívat na horoskop školního roku 2011/2012 z globálního a netradičního pohledu. Součástí článku je vyjádření Antonína Baudyše (čistě pro Rodina21). A jak začaly vaše děti, ve škole, školce?

Začneme vyložením tarotových karet. Minulost, která ovlivňuje letošní školní rok, mluví o změně postojů, prohlédnutí, učinění rozhodnutí, byť jsou netradiční (státní maturity?!). Úspěch se prý úzce váže na přijmutí sebe sama a důvěru ve svoje rozhodnutí (což může být pro děti a dospívající oříšek). Faktory vážící se k úspěchu, jsou akceptování konce a změny jako nezbytné součásti života (opustit nefungující vazby, vztahy, postoje) a spolehnutí se na vnitřní klid. Co je nutné udělat pro úspěch? Rozlišovat mezi materiálním a duchovním přístupem (důležitý apel na děti i rodiče). Výsledek – karma, změna, potenciál velkého štěstí. Zní to pravděpodobně, ale docela obecně.

Jak vidí tento školní rok Antonín Baudyš? 🙂 “Pokud by bylo možné uvažovat o podobě celého školního roku podle horoskopu jeho počátku, tj. čtvrtek 1. září 2011, 7.50 SELČ, pak by děti čekal klidný a příjemný školní rok. Množství stereotypních činností se ukazuje skrze kvadraturu Mars-Saturn a potud je asi těžké chtít po školském systému, aby překročil sám sebe, popřípadě po dětech, aby měnily to, na co jsou zvyklé. V horoskopu je zjevně viditelná velká praktická připravenost škol, dostatek pomůcek, apod. Metodičnost na straně učitelů a pečlivost na straně dětí. Jelikož něco takového, jako posuzování celého školního roku píši poprvé, bez zpětné vazby nebo možnosti srovnání, zastavím se zde už a popřeji učitelům i dětem silný a šťastný školní rok.”

A protože jsem šťoura, ještě jsem si udělala pro školní rok 2011 numerologický rozbor. Jako datum narození, jsem použila 1.9.2011. Rozbor na aktuální období pracuje s vibrací čísla pět. Berte to s rezervou, zajímavé je, že i tento rozbor hovoří podobně jako předchozí dva.

“Osobní roční vibrace čísla pět představuje obrat a osvobození ode všech omezení, kterým člověk podléhal v průběhu předchozích čtyř vibrací. Během tohoto dvanáctiměsíčního období může dojít k pohybu a k nezbytným změnám jak uvnitř dané osoby, tak ve vnějších okolnostech. Je důležité, aby lidé pochopili, že změny neznamenají jen nejistotu do budoucna, ale představují také příležitost postoupit dál. V zásadě však budou v tomto roce změny vítané, lidé nebudou mít stání a budou cítit potřebu vymanit se ze zavedených pravidel a návyků a ověřit si vlastní soběstačnost.

Svoboda je pro člověka v průběhu vibrace pětky velmi důležitá, a to platí jak pro svobodu myšlení – možnost zkoumat vlastní myšlenky bez přílišného vlivu a tlaku zvenčí – tak pro fyzickou volnost pohybu. Člověk cítí potřebu vyjít do přírody a být občas chvilku sám se svým sněním, ale zároveň má také potřebu společenských kontaktů, styků s lidmi a přátelství.

Vibrace pětky nás učí přistupovat ke změnám odpovědně, s ohledem na potřeby všech, jichž se dotýkají, a tak posilovat vlastní vůli a sebekázeň. Pak je možné soustředit energii v určité chvíli jen na jediný problém a nerozptylovat ji snahou stihnout příliš mnoho věcí zároveň. V tomto roce může přijít velká inspirace a energie si udrží vysokou hladinu, pokud si stanovíme určitý cíl a zaměříme ji k němu.”

Pokud i vy jste fandy hledání svého já, pomožte svým potomkům přijmout jejich jedinečnost, překročit zastaralé limity a vykročit směle mezi novou generaci “křišťálových/indigových” dětí. O tom ale zase jindy. Velký úkol leží před námi všemi. Akceptovat změnu a svoji intuici. A jak mi napsal moc výstižně Antonín, “vytrhnout lahváče od úst a bednu ze zdi”…

Více o práci Antonína Baudyše na http://www.astrologie-horoskopy.cz

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *