Dětské cestování

Autor

I když bydlíme ve vesnici, ve které je relativně dost dětských zájmových kroužků, přesto jsme nevybrali a syn dojíždí kvůli sportovnímu zájmovému kroužku do Prahy.

Cesta není složitá, od nás je autobusové přímé spojení do hlavního města. I načasování bylo dobré. Já, která jsem byla stále doma na rodičovské dovolené, jsem synka vyprovázela na autobus a manžel, který pracuje v Praze, na něj čekal při příjezdu. Na synka tak čekalo zakoupení jízdenky, samotná cesta autobusem a správné vystoupení, které je naštěstí na konečné stanici.

Nějaký čas to fungovalo. A hodně dobře. Pavel postupně zvládal docházet na autobusovou zastávku sám, a ani na konečné na něj již nečekával manžel. Dokonalá spokojenost. Díky zájmovému kroužku, který ho i velmi baví, získal nové kamarády, a cestování zvládal na jedničku. A protože nic netrvá věčně, začala se i naše spokojenost postupně vytrácet. Důvodem bylo a bohužel stále ještě je, špatná informovanost řidičů, ohledně účtování jízdného.

Jízdné je zde dospělé, dětské a zvýhodněné dětské. Zvýhodněné dětské jízdné, je cestování výhradně kvůli školním povinnostem a syn, který jezdí na zájmový kroužek, na něj tedy nemá nárok. Na zvýhodněné dětské jízdné je třeba zvláštní legitimace potvrzená školou a dopravním podnikem. A tuto legitimaci řidiči po synovi vyžadovali, i přes to, že chtěl pouze dětské (ne zvýhodněné) jízdné. Stalo se nám dokonce, že šofér účtoval dospělé jízdné (protože podle něj na dětské jízdné nemělo osmileté dítě nárok) a ke všemu ještě o zónu dražší. To znamená, že místo jízdenky za 20 korun požadoval 43 ,- Kč.

Následovalo mé telefonické ohlášení stížnosti. Nejenže jsem ohlásila danou situaci, ale požadovala jsem nápravu jednání. Zde se vyskytl problém. Není, jak situaci ověřit. Nemají a nemohou mít dětské pracovníky, které by odzkoušely vědomosti řidičů. Ale protože všechno zlé je i k něčemu dobré, získala jsem informaci, že již asi půl roku děti nemusí platit jízdné na území Prahy. Pro mě velmi důležitý poznatek, který jsem nezaznamenala, když jeho schválení proběhlo tiskem. I zde je více kategorií. Jedná se zvláštní jízdné dětí do 15- let, s tím, že dětem do 10 – let stačí jen průkazka s datem narození a fotografií. K jejímu vystavení lze využít služeb dopravního podniku, či lze použít i jinou, na které je datum narození a fotka, k cestování lze využít i pas.

Hned druhý den jsem nechala kartičku, na kterou lze po území hlavního města cestovat zcela zdarma, synovi vystavit. Její vystavení nás stálo pouhých 20 korun a jednu fotografii. Úspora na jednu cestu je 8 korun. Velmi dobrá investice. Nějaký čas syn cestoval bez problémů. Až najednou jeden řidič prohlásil „kartička není platná“. Naštěstí jsem byla na konečné a cestovní náklady jsme ihned úspěšně reklamovaly přímo u daného řidiče. Po vyřešení našeho nároku ke mně přistoupila jedna paní, a já zjistila, že naše problémy s jízdným nejsou vůbec ojedinělé.

V současné době je situace asi taková, že na měsíc bezproblémového zakoupení jízdenky připadá jedno prohlášení, že „jízdenka platná není“, eventuelně prohlášení „na danou legitimaci se dá jezdit pouze v doprovodu dospělé osoby“. Tyto situace řeším písemnou stížností. I zde jsem zaznamenala jejich zlepšení. První má stížnost jim trvala k vyřízení neskutečné 4 měsíce. Druhou již zvládly do 2 měsíců. Další mají v řešení. Nutno dodat, že ve všech případech uznali své pochybení a synovi se omluvili. Jejich omluva je pro mě, či spíše pro mého syna, velmi důležitá. Syn pochopil, že chyba byla na straně řidiče a postupně z něj opadávají obavy se zakoupením jízdenky, které v jednu chvíli byly velmi silné.

A jak cestují Vaše děti?

Komentujte jako host

  Odebírat  
Upozornit na