Dětský hravý den

Autor

Dnes je Mezinárodní den dětí. Proto bude dnešní článek patřit hlavně jim. Přemýšlela jsem, jaký dárek by jim v tento den mohl udělat radost. Co mají děti rády? Je toho jistě spousta, ale mě jako první napadly pohádky a hry. Pohádky psát neumím, ale hry mě baví. Proto jsem se rozhodla, že pohádky přenesu do her a prostě to spojím. A tak si zahrajeme třeba na červené Karkulky, Ježibaby z perníkové chaloupky nebo Otesánky. Doufám, že vás budou hry bavit a inspirovat.

Červená Karkulka

Počet hráčů – minimálně 3
Budete potřebovat – nejméně 20 různých drobností, tužku, papír a košíček (tašku, misku…) pro každého z hráčů

Nachystejte si minimálně 20 různých předmětů a nanoste je na jednu hromádku. Může to být cokoliv, ale každý předmět by měl být jiný – autíčko, míček, pastelka, bonbon, šátek… Určete mezi sebou jednoho hráče, který bude dělat maminku. Hráč – maminka musí zapsat na papír seznam deseti věcí, které by měla mít Karkulka v košíčku. Tento seznam nesmí vidět nikdo z ostatních hráčů – Karkulek. Poté hráč – maminka roznese všechny předměty do různých koutů zahrady, popřípadě místnosti. Hráči – Karkulky se postaví do jednoho místa a na pokyn hráče – maminky všichni najednou vyběhnou a začnou co nejrychleji sbírat co nejvíce rozmístěných předmětů. Pokud už má některý hráč předmět v ruce, druhý mu ho sebrat nesmí. Jakmile jsou všechny předměty vysbírány, přinesou své košíčky k hráči – mamince. Ta zkontroluje svůj seznam s obsahem košíčků a vyhrává ten hráč, který má ve svém košíčku nejvíce věcí z maminčiného seznamu. Tento hráč pak postupuje na místo maminky a hraje se nanovo.
Pro tuto hru platí – čím větší prostor, tím větší zábava.

Perníková chaloupka

Počet hráčů – minimálně 4
Budete potřebovat – šátek, pásek, pentle nebo pruhy krepového papíru, křídu (popř. klacky, provaz…)

Namalujte na zemi křídou kruh, pokud hrajete na trávě, vytvořte kruh pomocí provazu nebo klacků. Kruh by měl být tak velký, aby se do něho pohodlně vešli všichni hráči a zbyl i prostor na pohyb. Čím je kruh menší, tím složitější hra vás čeká. Určete jednoho hráče, který bude hrát Ježibabu, ta si dá kolem pasu pásek, za který rovnoměrně zastrká pentle nebo pruhy krepáku, které představují perníčky. Těchto „perníčků“ by mělo být o jeden méně než je hráčů – Jeníčků a Mařenek. Pak si stoupnou všichni hráči do kruhu a Ježibaba si zaváže šátkem oči. Ostatní hráči se snaží Ježibabě z kruhu utéct, ale předtím než utečou, musí ještě Ježibabě sebrat jeden „perníček“ v podobě pentle. Pokud vás Ježibaba chytí, musíte si v kruhu sednout a pokračovat ve hře, až teprve tehdy, když se povede nějakému dalšímu hráči utéct. Jestli v kruhu sedí všichni zbývající hráči, zvednou se najednou na pokyn Ježibaby. Hráči si pentle nesmí brát mezi sebou. Hra končí, až v kruhu zbude poslední hráč. Ten nastupuje na místo Ježibaby a hra začíná nanovo.
Pro tuto hru platí – čím více hráčů, tím více legrace.

O koblížkovi

Počet hráčů – minimálně 3 + rozhodčí
Budete potřebovat – pevnější provázek, koblihu pro každého z hráčů

Jeden z hráčů bude dělat rozhodčího a pojídání se nezúčastní, popřípadě můžete o rozhodcování požádat někoho z dospělých. Mezi dva stromy nebo sloupy natáhněte provaz ve výšce nad hlavou nejvyššího hráče. Každou koblihu provlékněte provázkem a uvažte tak, aby vám přečuhoval na jedné straně delší kus provázku. Tímto přečuhujícím provázkem přivažte každou koblihu k nataženému provazu tak, aby ji měl každý hráč, který jí bude pojídat ve výšce úst. Mezi jednotlivými koblihami nechte dostatek prostoru, aby do sebe hráči v zápalu hry nevráželi. Po nachystání všech koblih si každý hráč – pojídač stoupne ke své koblize, dá ruce za záda, protože koblih se nesmíte dotýkat rukou, a na pokyn rozhodčího se všichni pustí do svých koblih. Vyhrává ten hráč, který co nejdříve sní svou koblihu. Pokud kobliha spadne, může vám ji rozhodčí znovu navázat, přičemž ostatní hráči své pojídání nepřerušují.
Pro tuto hru platí – přemýšlej, kam kousneš.

Budulínek

Počet hráčů – minimálně 4 a vždy sudý + rozhodčí
Budete potřebovat – provázek nebo klacek

Tato hra se hraje na trávníku. Provázkem nebo klackem si označte v dostatečné vzdálenosti start a cíl. Pro větší zábavu si můžete vyznačit i různě klikatou trasu. Rozdělte se do dvojic, vždy jeden z hráčů bude dělat lišku a druhý pak Budulínka. Lišky si na startu kleknou na všechny čtyři a Budulínci si jim sednou na záda. Jakmile rozhodčí dá pokyn vyběhnou lišky s Budulínky na zádech k cíli. Pokud některý z Budulínků spadne, musí se liška zastavit a počkat, až si jí zase sedne na záda. Vyhrávají ti, kteří doběhnou do cíle jako první.
Pro tuto hru platí – čím lehčí Budulínek, tím rychlejší liška.

Otesánek

Počet hráčů – minimálně 8 + rozhodčí
Budete potřebovat – provázek nebo klacek, 2 talíře, 2 rohlíky

I tato hra je určena na trávu. Provázkem nebo klackem si vyznačte start, do cíle umístěte talíře, na každý z nich natrhejte na větší kousky jeden rohlík. Utvořte dvě družstva, aby v každém byly minimálně čtyři hráči. První hráč představuje Otesánka, druzí pak lidi, které už stihl slupnout a tím z něj dělají nemotoru. První hráč si klekne na startovní čáru tak, že nohy má ohnuté v kolenou, ale zbytek těla vzpřímený a ruce za zády, další hráči se za něj připojí tak, že si kleknou a rukama chytí za kotníky vždy toho, co je před nimi. Na povel rozhodčího Otesánci vystartují k talířům. První hráč musí mít tělo od kolen nahoru po celou dobu vzpřímenou a ruce za zády a nikdo se nesmí pustit kotníků hráče před sebou. Jakmile se Otesánci dostanou k talířům, první hráč se nakloní a bez pomoci rukou musí co nejrychleji sníst rohlík, který je na jeho talíři natrhaný. Vyhrává ten Otesánek, který rohlík sní jako první.
Pro tuto hru platí – zdárným krokem k vítězství je výběr Otesánka.

O kohoutkovi a slepičce

Počet hráčů – minimálně 3 + rozhodčí
Budete potřebovat – vstřícné dospělé, kamínky, píšťalka

Jak všichni víme, slepička se dost naběhala a nasmlouvala, aby kohoutka „nenažeru“ zachránila. I vy se naběháte. Každý z hráčů si najde jeden kamínek. Na začátku si určíte, jaký předmět bude vyhrávat – např. největší, nejzajímavější… Jakmile hru rozhodčí odstartuje, všichni hráči – slepičky se rozejdou a začnou obcházet dospělé ve svém okolí – rodiče, příbuzné, sousedy…, u kterých se bude snažit svůj kamínek postupně směňovat za větší a větší věci. Příklad: první soused vám dá za kamínek krabičku od sirek, druhý soused vám za krabičku od sirek dá vajíčko… Hra končí, jakmile uslyšíte rozhodčího, který zapíská na píšťalku. V tom okamžiku končíte se směnou a vracíte se k rozhodčímu. Vyhrává ten hráč, jehož předmět bude nejblíže na začátku zadaným požadavkům. Rozhodující slovo má přitom rozhodčí.
Pro tuto hru platí – rychlé nohy a rychlá vyřídilka je prvním krokem k úspěchu.

Přejeme krásný nejen dnešní den všem dětem i těm, kteří se dětmi cítí i v dospělosti.

Komentujte jako host

  Odebírat  
Upozornit na