Diskriminace sov

Autor

Každý dnes už ví, že se lidé rozlišují dle svého životního rytmu na dva druhy – sovy a skřivany. Zatímco skřivan rozjařeně vyskočí již s prvním slunečním paprskem a od časného rána je plný energie, sovy naproti tomu mají ještě v deset hodin dopoledne problémy byť jen otevřít oči a začít alespoň částečně se hýbat a myslet.

Není to tím, že by byly líné, jen prostě fungují jinak. Probouzejí se sice až po poledni, ale zato vydrží pracovat a tvořit až do pozdních nočních hodin, což by zase nezvládli skřivani, kteří chodí spát sotva na kostele odbije klekání. Nevím sice, jaké je statistické rozložení těchto dvou opeřenců v populaci, ale jedno je jisté – sovy jsou diskriminované.

Počátky útlaku

V dobách, kdy lidé žili ještě v jeskyních, si zřejmě toto rozdělení pochvalovali a využívali jej. Přes den chodili skřivani na lov  a sběr a v noci sovy hlídaly klidný spánek ostatních, udržovaly oheň a odrážely drsné útoky všech těch šavlozubých potvor, které brousily kolem.

Kdy se tedy začalo šířit to potlačování přirozenosti nočních tvorů? Začátek bych viděla někde v časech, kdy jsme přešli k zemědělství. To krávy zřejmě neměly pochopení pro sovy a hlasitým bučením se dožadovaly podojení už za ranního kuropění. A pak už to zřejmě jelo. Ranní mše prvních skřivaních kazatelů. Ranní směny v továrnách, které asi také podléhaly nadvládě továrníků – ranních ptáčat. Ranní vyučování vedené skřivaními kantory…a tak stále dál. A nikomu nestálo za celou tu dobu za to, se nad tím pozastavit, proč to tak je a snažit se to změnit.

Překážky na každém kroku

Vžijte se do kůže takové sovy. Každý den na ní čeká spousta kopců, které musí zdolávat. Úplně mě baví, když mám jít na krev v 7:00 ráno a nezapomenou zdůraznit, ať přijdu na lačno. To je tedy doporučení. Copak bych mohla něco pozřít, když v tak časnou hodinu nevím ani, kde máme lednici?

Školní vyučování? Katastrofa! Nejlepší je zařazování nultých vyučovacích hodin pro různé laboratorní práce s odůvodněním, že v tu dobu jsme nejčerstvější. No, jak kdo. Považuji za úspěch, že jsem si za dobu mé školní docházky nezpůsobila v těchto hodinách újmu na zdraví rozbitím klesající hlavy o mikroskop nebo vypíchnutím oka pinzetou.

Pak nástup do práce není o moc pozitivnější. Polovina lidí přepravujících se do zaměstnání v tramvaji podřimuje, což je jasný důkaz toho, že sov rozhodně není málo. Druhá půlka, tedy skřivánčí osazenstvo jako by to ale nevnímala a ruší jejich spánek šustěním právě zakoupeného tisku nebo dokonce hovorem. Na pracovišti je potom taková sova nucena do sebe nalít litry kávy, aby se alespoň částečně probudila. S obědem jakoby se síly obracely. Sovy začínají ožívat, roste jejich výkonost a chrlí jeden nápad za druhým. Skřivani naproti tomu mají svůj vrchol už za sebou a energie je začíná pomalu opouštět.

Vlastně jedinou oblastí, kde sovy nejsou diskriminovány je oblast zábavy, tady spíš pokulhává skřivan, který v pozdních nočních hodinách již není schopen ani chodit, natož aby někde tančil nebo se jinak zabával. Do kina je nucen chodit na odpolední představení a na party se ani nedostaví. Zde je třeba zase zapracovat ve prospěch skřivanů. Proč by nemohl vedle nočního života existovat i život odpolední?

Chybný model

Zavedená pravidla pod taktovkou skřivanů jsou špatná. Skřivani jsou vlastně i sami proti sobě. Taková sova po ránu nic neudělá a je zcela nemožná, takže podávat jakékoliv pracovní výkony je pro ní zhola nemožné. A kdo to tedy udělá za ní? Skřivan! Přitom, kdyby se to rozložilo a skloubilo a využil se odpolední a noční potenciál sovy a ranní aktivita skřivana, přineslo by to daleko větší efekt. Součástí přijímacích pohovorů a školních zápisů by mělo být i zodpovězení otázky „K jakému ptactvu se řadíte?“ a dle toho potom umístění buď na ranní nebo odpolední činnosti.

Nebylo by jednodušší a pro všechny příjemnější, kdyby dětské sovy mohly chodit do školy o poznání později a zde by je učily učitelky se stejným denním rytmem? Nebo návštěva lékaře. Proč by nemohly chodit soví pacienti k doktorům sovům třeba na půlnoční? Do práce chodit jen na odpolední nebo na noční atd. Já myslím, že je třeba se nad starým modelem zamyslet a zrenovovat ho. Húúú húúú.

Foto: pixabay.com

Komentujte jako host

  Odebírat  
Upozornit na