Žirafa pro zdravé nožky našich dětí

Autor

Všichni chceme pro své děti jen to nejlepší. Ne v každé oblasti jsme však jako rodiče dostatečně zběhlí, a proto je fajn, že existují věci, které nám naše rozhodování, co je pro děti dobré, ulehčují. Jednou z těchto věcí je i certifikát Žirafa, který označuje kvalitní a zdravotně nezávadné dětské botky. Zajímá vás, jak probíhá testování obuvi před udělením certifikátu? Jak máme vybírat kvalitní obuv a na co si dát při výběru pozor? Na to a mnohem víc jsem se ptala Ing. Miroslavy Dostálové ze zlínského Institutu pro testování a certifikaci.

Jak dlouho se již můžeme se symbolem žirafy setkat? Vzniklo testování na popud zákazníků nebo prodejců?

Certifikace dětské obuvi, na jejímž základě je udělována značka Žirafa, probíhá od roku 1997. Vůbec první certifikáty byly uděleny dne 15. 8. 1997 firmám FARE Sehradice a Sázavan, Zruč nad Sázavou. Testování vzniklo na popud tehdejší České obuvnické asociace, dnešní České obuvnické a kožedělné asociace (ČOKA), která je představitelem výrobců obuvi, avšak zasazuje se také o informovanost a práva zákazníků.

Výsledná specifikace pro posuzování dětské obuvi však už vznikla na základě jednání představitelů nejen této organizace, ale také představitelů Institutu pro testování a certifikaci, a. s. Zlín (ITC Zlín), Univerzity Tomáše Bati, Zlín, ortopeda a hygienika zlínské nemocnice a pracovníků zdravého obouvání z bývalé firmy Svit Zlín. Projednávána byla také s pracovníky Státního zdravotního ústavu Praha a s lékaři pražské Motolské nemocnice. Z několika těchto osobností byla později sestavena Komise zdravotně nezávadného obouvání (KZNO), která, i když po některých změnách, se na posuzování dětské obuvi se značkou Žirafa dodnes podílí.

Co vše u dětské obuvi testujete? Jak takový test probíhá?

Testování a posuzování dětské obuvi probíhá v několika etapách. Postup je zpravidla následující:
Nejprve je obuv posouzena členy KZNO z hlediska konstrukce, provedení kopyta a dodaných dokumentů ke zdravotní nezávadnosti. Zároveň probíhá případné testování hygienických vlastností materiálů obuvi podle vyhlášky č. 84/2001 Sb. v platném znění. Po kladném vyjádření KZNO se přistupuje k mechanickým zkouškám obuvi. Případné vady, zjištěné při posuzování a zkoušení, musí výrobce odstranit, dodat opravenou obuv nebo nové, vyhovující materiály.

Během výše popsaných procesů se kromě toho také dále kontroluje a doplňuje podkladová dokumentace jako technické popisy obuvi, značení, letáky apod. Je-li vše v pořádku, pracovníci ITC Zlín zpracují závěrečný protokol o posouzení obuvi a vydají certifikát. Na základě vydaného certifikátu je výrobce oprávněn k používání značky Žirafa, koncesi mu udělí ČOKA. ČOKA vydává také visačky s logem Žirafa, které se připevňují na certifikovanou obuv.

http://www.beda-boty.cz/

Čeho bychom si měli při koupi hlavně všímat a co by nás naopak mělo před koupí varovat? Platí vždy pravidlo, že „dražší bota = kvalitnější bota“?

Při koupi je nejdůležitější obuv řádně vyzkoušet. U malých dětí se ale dost obtížně zjišťuje stav uvnitř obuvi, proto je často vhodnější nechat malým dětem nožku odborně proměřit a spolehnout se na rady školeného personálu. Z toho důvodu doporučujeme nakupovat dětskou obuv ve specializovaných prodejnách, kde jsou k dispozici měřidla nohou a v nichž zaměstnané prodavačky procházejí pravidelným školením a nikoliv v supermarketu nebo dokonce na tržištích a u podobných pochybných prodejců.

Pravidlo o dražší, kvalitnější obuvi samozřejmě, tak jako u ostatních výrobků ani zde neplatí. Jsou sice značkové botičky významných firem, které jsou opravdu pohodlné a perfektně vypracované, ty si však každý dovolit nemůže. Existuje řada tuzemských výrobců, kteří vyrábějí obuv na základě požadavků na ergonomii, hygienu i kvalitu. Ti nabízejí také hezké a pohodlné výrobky, které nejsou tak drahé. A právě většina takovýchto výrobců používá značku Žirafa. Levným výrobkům, prodávaným na tržištích, bychom se však měli pokud možno vyhnout. Zpravidla nemají žádnou záruku ortopedické ani hygienické nezávadnosti

Konkrétně bychom si při nákupu dětské obuvi měli všímat více věcí. Než botičku dítěti obujeme, prohlédneme si její konstrukci a seznámíme se s informacemi o materiálovém složení, uvedenými na piktogramu. Obuv, zejména pro ty nejmenší, by měla být dostatečně zpevněná v patní části a měla by mít prodyšný vrchový materiál a podšívku. Plasty obvykle podmínku prodyšnosti nesplňují. Pro dlouhodobější užívání vybíráme tedy raději usňovou nebo textilní obuv. Při zkoušení obouváme oba páry a necháme dítě projít, je-li to možné. Přitom sledujeme, zdali obuv na noze dobře sedí, nevyzouvá se, zdali dítě neklade nepřirozeně nohy při chůzi na zem, apod. Toto vše je vhodné po celou dobu konzultovat se zkušenou prodavačkou. Pokud se ale v prodejně setkáte s neochotou a neosobním přístupem, je lépe zavčasu odejít.

Proč je kvalitní bota pro děti důležitá? Co může způsobit nesprávná obuv?

Jak již bylo mnohokrát řečeno, 99 % populace se rodí se zdravou nohou a většina vad v pozdějším věku je pak důsledkem nošení nesprávné obuvi. Proto je na rodičích, aby na dětské obuvi nešetřili a zároveň jí při výběru věnovali dostatečný čas a dostatečnou pozornost. Nevhodná konstrukce obuvi může v počátku způsobovat různá drobná zranění, jako jsou puchýře, odřeniny apod. Dlouhodobější nošení anatomicky nevhodné obuvi ale může mít na svědomí i pozdější deformity nohou, které mohou ve stáří přecházet až v potíže s chůzí, příp. až k nutnosti operativních korekcí. Nošení neprodyšné a hygienicky závadné obuvi pak může způsobit vznik různých kožních onemocnění jako je plíseň, různé alergie atd. Obuv musí být používána nejen se zřetelem na stavbu nohy dítěte (děti s úzkou nohou musí mít obuv užší, děti s vysokým nártem obuv s regulací v nártové oblasti atd.), ale také samozřejmě se zřetelem na prostředí (interiér, město, hory) nebo na roční období a počasí.

http://dpk.cz/domu

Liší se nějak požadavky na obuv například pro batole a pro školáka?

Obuv pro děti do tří let je předmětem již výše citované vyhlášky č. 84/2001 Sb. v platném znění. Znamená to, že obuv musí splňovat požadavky na hygienickou nezávadnost, které jsou specifikovány v této vyhlášce. Jednotlivé materiály se kontrolují na vlastnosti, které jsou předpokladem pro pohodlné užívání obuvi: absorpce a desorpce vody stélkou, propustnost pro vodní páry vrchových materiálů a podšívek a dále se kontrolují na nepřítomnost škodlivých látek: obsah formaldehydu, obsah chromu v usních, obsah extrahovatelných těžkých kovů atd. U obuvi pro starší děti se toto sledování nevyžaduje. To je asi základní, nejmarkantnější rozdíl. Pokud má však jakákoliv obuv, a to i obuv pro starší děti, značku Žirafa, znamená to, že byla testována vždy i na hygienickou nezávadnost. Ovšem rozdíly jsou také v konstrukci obuvi pro batolata a pro školáky. Batole má ještě baculatou nožičku, bez profilování, takže obuv bývá širšího tvaru, nedoporučuje se ani zvýšený klenek a obuv by měla mít alespoň kotníčkový tvar. U obuvi pro školáky mohou už tvary být libovolnější.

Dokáží čeští výrobci co se kvality týče konkurovat těm zahraničním?

Čeští výrobci dětské obuvi určitě dokáží konkurovat těm zahraničním, zejména v segmentu obuvi pro nejmenší děti. Konkurence je veliká – stačí si projít brněnský veletrh obuvi KABO. Při zkouškách se nám však již mnohokrát prokázalo, že čeští výrobci umějí vyrobit kvalitní dětskou obuv a také že jsou schopní i při neúspěchu při zkoušení okamžitě zjednat nápravu. Český trh je v současnosti zavalen asijským zbožím a to je často nekvalitní, má krátkou trvanlivost, páchne a podobně, ale je laciné. Hodně rodičů si však už uvědomuje, že děti jsou to nejcennější, co mají a že by se na nich v žádném případě nemělo šetřit. A právě dětská obuv českých výrobců je často tím rozumným kompromisem na jedné straně mezi vzhledem a kvalitou obuvi a její cenou na straně druhé.

Děkuji Vám za rozhovor a přeji, aby kvalitních botek přibývalo.

https://www.fare.cz/

Podle čeho vybíráte obuv pro děti? Nakupujete raději boty od českých výrobců?

Komentujte jako host

  Odebírat  
Upozornit na