Za novým úsměvem 2/2

Autor

Rodinný příběh nám paní Hana Broulíková popsala v minulé části rozhovoru. Leckdo by měl s péčí o dítě s rozštěpem práce až nad hlavu a není se čemu divit. Paní Broulíková však chtěla být nápomocná i ostatním, svými zkušenostmi, kontakty i běžnými maminkovskými radami, proto založila občanské sdružení Za novým úsměvem, které nám dnes podrobně představí. A protože je paní Hanka „vyprávěcí typ“, stačilo vždy jen naznačit. Pojďte se seznámit s úsměvem!

Představíte nám, prosím, Vaše občanské sdružení?

OS za novým úsměvem klientů a přátel rozštěpového centra při FNKV v Praze bylo zaregistrováno MV 11.1.11. Rozštěpové vady nepatří do kategorie těch, kterých bychom se při plánování početí dítěte nějak moc obávali. Zpravidla o nich mnoho nevíme až do chvíle, než se dotknou přímo naší rodiny. Ve chvíli, kdy se rodiče dozvídají o tom, že jejich dítě má obličejový rozštěp, a zejména pokud se to dozvídají ještě v těhotenství, setkají se pravděpodobně se dvěma názorovými extrémy. Jeden říká, že je to jenom drobná kosmetická vada, druhý extrém přijde v podobě možného řešení problému přerušením těhotenství v důsledku zjištěné VVV plodu. Naše občanské sdružení Za novým úsměvem vzniklo proto, aby pomáhalo najít rodičům rozštěpáčků tu správnou cestu. Svými zkušenostmi chceme pomoci orientovat se v dané problematice a přinášet informace o možnostech léčby rozštěpů obličeje v rozštěpovém centru při FNKV v Praze. Svým optimismem a láskou bychom rádi pomohli těm, kteří tápou a o úsměv svých dětí se zatím moc bojí. Na cestě za novým úsměvem našich dětí jsme si pomáhali navzájem a rádi bychom svou pomoc nabídli i ostatním rodičům. Již z názvu je zřejmý náš příklon k rozštěpovému centru při FNKV v Praze. Načasování operací a léčebné postupy nejsou vždy zcela shodné v porovnání s druhým rozštěpovým centrem a tak informace, které poskytujeme, jsou konkrétní pro pražské pracoviště. Zároveň bychom chtěli ze všech sil přispět ke zpříjemnění prostředí v nemocnici, kde naše děti musí trávit několikrát v roce čas čekáním na kontroly a různá vyšetření, a být naší klinice partnerem a pomocníkem na cestě za stejným cílem a tím je nový úsměv našich dětí. Rozhodně se však nechceme izolovat od klientů jiných rozštěpových center. Svým optimismem a svou ochotou podat pomocnou ruku jsme otevřeni všem, kteří to potřebují ,a kteří by o to stáli.

Komu a jak pomocí prací v OS pomáháte?

Pracovala jsem pro rozštěpáčky celý uplynulý rok a během té doby jsem navázala řadu kontaktů nejen s rodinami rozštěpových dětí, ale také se zdravotníky, lékaři i sestřičkami ve FNKV (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady). Měla jsem mnoho možností zjistit, jaké potřeby mají rodiče a naopak i to, jak my, rodiče a klienti rozštěpového centra, můžeme pomoci své klinice. Léčba rozštěpáčka je dlouhodobá, a tak se rozštěpové centrum a jeho zaměstnanci stávají prakticky napořád našimi partnery. Je tedy přirozené, že cítíme potřebu s nimi dobře spolupracovat, komunikovat a pomáhat jim. Naše děti jezdí na kliniku několikrát ročně a tak je v našem zájmu, aby tam bylo prostředí co nejpříjemnější, aby si měly s čím a kde hrát. Abychom my, rodiče, měli dostatek informací o průběhu léčby a o tom, jak našim dětem co nejlépe pomoci a abychom si tyto informace také vzájemně předali. To jsou věci, se kterými můžeme klinice pomoci. Forma této organizace nám umožní získávat od sponzorů finanční prostředky a poskytovat nemocnici dary ve formě hraček, vybavených hracích kouktů a dalších potřebných věcí k radosti našich dětí a pomáhat tak překonávat jim nepříjemnosti, které s pobytem v nemocnici souvisí. Uvedli jsme do provozu zbrusu nové internetové stránky, které kromě informací poskytují také prostor pro fotogalerii a pro příběhy rozštěpáčků a samozřejmě aktuální informace poskytované registrovanými uživateli o průběhu léčby, jejich rady a zkušenosti. Naleznete zde stanovy občanského sdružení, koncepci jeho práce v letošním roce, množství užitečných odkazů a kompletní kontaktový servis na jednotlivá pracoviště rozštěpového centra. Brzy přibydou i články jednotlivých specialistů.

A kdo při zakládání „Úsměvu“ pomáhal naopak vám?

Při zakládání sdružení byla pro mě rozhodující pomoc a podpora samotných maminek, kterým takové sdružení scházelo, a také vstřícná odezva a podpora ze strany oslovených lékařů a sestřiček FNKV.

S jakými odborníky spolupracujete?

Spolupracujeme s týmem odborníků, kteří se zabývají péčí o rozštěpové pacienty:s plastickými chirurgy, psycholožkou, ortodontostkou, logopedkou a s neméně důležitými – a v jistém smyslu i pro maminky bližšími osobami jako je vrchní sestra KPCH a sestřička z dětské JIPky.

Jaké je vaše původní povolání?

V této chvíli jsem sice na MD, ale své práci se budu naplno věnovat velmi brzy dál. Jsem učitelka na základní škole v České Lípě a v září letošního roku se chystám v lavicích uvítat prvňáčky. Do té doby bych ráda, aby se práce sdružení rozběhla dle své koncepce, aby se usadila podoba našich stránek a dostala se do podvědomí laické i odborné veřejnosti. Věřím, že dokážu zkloubit obojí – svou práci i činnost sdružení – vždyť v něm mám tolik nadšených pomocníků.

Určitě se Vám to daří a za to Vám patří veliký dík. Nejen za rozhovor, ale hlavně za Vaši práci. Hodně úspěchů a úsměvů ve sdružení, ve škole i doma!

Více na http://zanovymusmevem.cz
Kontakt: hana.broulikova@seznam.cz

Komentujte jako host

  Odebírat  
Upozornit na