Rovné příležitosti v praxi

Autor

Společnost Gender Studies přišla v roce 2008 s projektem Audit Rovné příležitosti, aby motivovala zaměstnavatele a ukázala jim směr, kde je stále ještě co zlepšovat, a sice v oblasti lidských zdrojů. Jde o to, že základem opravdu dobré a stabilní firmy jsou především spokojení zaměstnanci. Takoví lidé své zaměstnání nemění, jsou loajální k firmě a samozřejmě i výkonější. Díkybohu, už i na českém pracovním trhu jsou firmy, které toto chápou a řídí se tím.

Proto jsem požádala o rozhovor někoho, kdo v takové firmě pracuje o rozhovor. Ferring-Léčiva a.s. se může titulem Audit Rovné příležitosti pyšnit již od roku 2009. Jak k tomuto ocenění dojít a jak se v takové firmě pracuje? Na to i mnohem víc jsem se zeptala paní Hany S. Svobodové, která zde pracuje jako personalistka.

Představte nám v krátkosti vaší firmu. Čím se zabývá a jak dlouho působí v České republice?

Ferring-Léčiva a.s. je výrobní společnost se zhruba stovkou svých zaměstnanců. V Čechách působí již od roku 1993, výrobu v Jesenici u Prahy zahájila v roce 1999 (produkty jsou známé v oboru gastroenterologie). Je součástí mezinárodní firmy Ferring Pharmaceuticals, jež má pobočky ve více než 45 zamích a zaměstnává téměř 4 tisíce pracovníků. Přes svůj mezinárodní rozsah nepřestala být firma ani po šedesáti letech své existence „rodinnou firmou“ s tomu odpovídajícími hodnotami. Vysoký standard péče o zaměstnance a špičková kvalita produktů patří mezi základní cíle každodenní práce ve firmě.

V roce 2009 jste prošli s dobrými výsledky Auditem rovných příležitostí. Co musí splňovat firma, aby si jí v tomto projektu všimli?

Hezké cíle ještě nezaručují dobré výsledky. Abychom získali objektivní zpětnou vazbu na naše procesy, přihlásili jsme se před třemi lety do soutěže o získání ocenění „Podnik podporující zdraví“, kterou organizuje Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem (cílem soutěže je vyhodnotit aktivity přihlášených firem v oblasti péče o zaměstnance s dopadem na jejich fyzické a psychické zdraví). Potěšeni úspěchem v této soutěži jsme se následně nebránili ani loňskému Auditu rovných příležitostí, který u nás realizovaly zástupkyně o.p.s. Gender Studies – chtěli jsme získat podněty co víc a co dál můžeme pro své pracovníky dělat.

A co musí firma splňovat?

Myslím, že minimálně se upřímně zajímat a zabývat otázkami dobré péče o zaměstnance a nediskriminačními praktikami v praxi.

Jak probíhá komunikace mezi zaměstnanci a nadřízenými v případě jakéhokoliv problému, připomínek či námětů?

Ve firmě funguje politika otevřených dveří a už jen fyzicky pootevřené dveře jsou drobnou pozvánkou k tomu, aby druhý vstoupil, jestliže potřebuje. Otevřenost by měla fungovat i v rámci pololetních hodnocení (v souladu s tím se proces hodnocení nazývá „Ferring dialog“). Ale je jasné, že ne vždy chce nebo umí být pracovník upřímný ke svému nadřízenému nebo k systému všeobecně. V takových případech mohou přijít kolegové s kritikou nebo náměty na personální oddělení nebo se „anonymně vypsat“ a vhodit svůj vzkaz do schránky k tomu určené.

Jedna z našich směrnic popisuje, na koho se obrátit a co dělat v případě nevhodného chování na pracovišti (šikana, diskriminace apod.) a propojuje lokální postupy s procesy mateřské firmy, v níž např. sídlí pracovníci Ferring Global Ethics Office a odkud je řízen mezinárodní program AlertLine, což je zjednodušeně řečeno jakási linka důvěry pro případy, kdy pracovník nechce svůj pracovní problém ventilovat uvnitř firmy.

Jak přistupuje vaše firma k zaměstnancům na mateřské či rodičovské dovolené? Mají možnost i nadále se zapojovat do chodu firmy?

S pracovníky na mateřské a rodičovské dovolené jsme po celou dobu jejich absence v kontaktu, když o to stojí. Posíláme jim na jejich osobní e-mailovou adresu bulletin s novinkami o dění ve firmě, zveme je na celofiremní akce. Následně se snažíme být maximálně vstřícní při organizování jejich návratu zpět do práce, a to z hlediska změny rozsahu jejich pracovního úvazku nebo plánování směn u výrobních pracovníků. Na některých pracovních pozicích dokážeme upravit pracovní úvazek i na dobu během rodičovské dovolené a tím pracovnici umožnit kombinaci práce a péče o dítě v jeho prvních letech.

Plánujete další vstřícné kroky vůči zaměstnancům?

Z technických nebo finančních důvodů se nemůžeme pustit do všeho, co nás napadne. Například projekt firemní školky, o kterou byl u nás zájem, určitě realizován nebude. Ale pokaždé se zabýváme návrhem, se kterým některý z kolegů přijde, ať už jde o zpříjemňování pracovního prostředí nebo slaďování pracovního a osobního života. A máme radost, když návrh zrealizujeme (pro představu mohu uvést zavedení „otcovského dne“, což je volno nad rámec dovolené pro čerstvé tatínky, nebo účast rodinných příslušníků na pravidelném letním firemním dnu).

Vyplácí se vám vaše firemní politika?

Ano, jsme přesvědčeni o tom, že zájem a péče o zaměstnance se vyplácí. Atmosféra ve firmě a chování mezi lidmi jsou, myslím, nadprůměrně příjemné. Máme velmi nízkou míru fluktuace pracovníků, můžeme tak mnoho věcí stavět na stabilitě týmů a dlouhodobé práci jednotlivců na konkrétních úkolech, zároveň nám stabilita přináší i úsporu v nákladech – šetříme náklady na nábor, zaškolování i pracovní vybavení nových zaměstnanců.

Děkuji moc za rozhovor a přeji Vám mnoho úspěchů v práci i osobním životě. A nám ostatním přeji víc takových zaměstnavatelů.

Foto: pixabay.com

Komentujte jako host

  Odebírat  
Upozornit na