Zdravotní klaun – smích je nejlepší lék

Autor

Víte, kdo jsou zdravotní klauni? Setkali jste se s nimi někdy? Že ne? Tedy vám ráda rozšířím rozhled. Možná vás zaujmu alespoň tak, jak jsem teď celým projektem zaujatá a nadšená já.

Abych získala o zdravotních klaunech nějaké bližší informace, bylo potřeba oslovit přímo občanské sdružení Zdravotní klaun.

Jedním ze zdravotních klaunů je také Petra Bučková – v nemocnici „doktorka Rentgenová“. Herečka, která již pár let jako zdravotní klaun navštěvuje nemocné děti a seniory v brněnském regionu. Osmělila jsem se a této zajímavé osobnosti jsem položila několik otázek.

Odkud pocházejí zdravotní klauni a jak dlouho působí u nás v ČR?

Historie myšlenky zdravotních klaunů se datuje do roku 1986, kdy Michael Christensen, ředitel organizace s názvem Big Apple Clown Care Unit sdružující profesionální klauny, přišel s nápadem vyzkoušet jejich přítomnost na dětských lůžkových odděleních. Současný ředitel a zakladatel sdružení Zdravotní klaun Gary Edwards navštívil nemocnici v roli klauna poprvé v roce 1976 a od té doby vyučuje a pomáhá k rozvoji projektů zaměřených na nemocniční klaunství po celém světě.

V roce 2001 založil sdružení Zdravotní klaun také v České republice. Od té doby se projekt rozrostl a v současné době navštěvuje přes 70 zdravotních klaunů 55 nemocnic v republice. Měsíčně sdružení realizuje cca 240 klauniád.

Jaké je poslání zdravotních klaunů?

Hlavním posláním občanského sdružení Zdravotní klaun je podporovat psychickou pohodu hospitalizovaných dětí, geriatrických pacientů a seniorů. Tím pomáhat ke zlepšení jejich celkového psychického a zdravotního stavu. Zdravotní klauni formou humoru velké a malé pacienty odreagují od strachu, napětí a úzkostí spojených s jejich léčbou nebo z neznámého nemocničního prostředí.

„Doktorko Rentgenová“, kdy Vás napadlo stát se zdravotním klaunem?

Když jsem slyšela kolegy, tehdy ještě ne-kolegy mluvit o této práci. Sama jsem nějakou dobu hledala, jak uplatnit svoje schopnosti jinak, než v divadle. Nemocnice jsem do té doby důvěrně znala z pozice pacienta.

Je potřeba absolvovat nějakou školu nebo kurz, aby se člověk stal zdravotním klaunem?

Výběr zdravotních klaunů probíhá na castingu a nové kolegy vybírá vždy ředitel sdružení Gary Edwards. Důležitými předpoklady pro nováčka jsou empatie, schopnost improvizace a samozřejmě hezký vztah k dětem. Pokud má kandidát umělecké vzdělání nebo hraje na nějaký hudební nástroj, o to líp. Příprava zdravotního klauna je základem jeho profesionálního výkonu na dětských lůžkových odděleních. Po castingu, pokud je člověk vybrán, následuje odborné tříměsíční zaškolení nejen po umělecké činnosti, ale i do kodexu práce zdravotního klauna. Jestliže je člověk připraven, absolvuje zdravotní klauniády jako třetí klaun ke dvojici zkušenějších klaunů. Po této přípravě začne teprve navštěvovat dětské pacienty s druhým, zkušenějším klaunem. V průběhu celého roku probíhají další workshopy (domácí i mezinárodní) se zkušenými uměleckými lektory, ale i lékaři a zdravotními sestrami.

Slyšela jsem, že zdravotní klauni navštěvují kromě dětí také seniory. Jste nějak rozdělení nebo působíte jak v nemocnicích u dětských lůžek, tak na odděleních pro seniory?

V každém regionu je pár kolegů, kteří navštěvují jak děti, tak i seniory. Je to na jejich rozhodnutí, podle toho, jak se sami cítí. Co se týče mě a rozhodnutí navštěvovat geriatrie, začalo to ještě dřív, v mém dětství. Bavilo mě „dělat šaška“ pro babičky a rozesmát je tak, až z toho brečely.

Jaký je rozdíl v rozveselování dětí a rozveselování seniorů?

Principy a cíle jsou stejné. Budit zájem o hru a o život a tím pomáhat k uzdravení a psychické pohodě pacienta nebo seniora. Rozdílný temporytmus, jiné plynutí času a specifická omezení smyslů, které je třeba brát do hry.

Co Vás na Vaší práci zdravotního klauna baví?

Baví mě vše, co se díky ní učím a zažívám. Od dovedností praktických, po práci na sobě, na tom, jaký jsem člověk, jak se učím komunikaci s kolegy, pacienty, personálem… To, že si mohu neustále uvědomovat, co je opravdu důležité a že nic materiálního není věčné. Boj o život, nadhled nad ne-mocí… To, že si ze sebe můžu udělat srandu a nebrat se příliš vážně. Rozšíření obzorů… Být součástí práce, která má konkrétní výsledek a nutí mě neustále se rozvíjet… To, že mám velkou odpovědnost a cítím důvěru ve mě vloženou. To, že „bereme strachům jejich velikost“ a činíme je tak menšími. Pro klauna není nic špatně, divně, všechno přijímá, i v blízkosti smrti a bolesti… Narážení do stěn a dveří…

Pravidelně se setkáváte s nemocnými lidmi, s bolestí, trablemi dětí, babiček a dědečků. Je těžké vyjadřovat humor a legraci v prostředí, kde lidé pláčou, protože je něco bolí?

Není to těžké. Někdy spíše náročné, jindy to jde jako po másle.

Jak mohou ostatní občané pomoci zdravotním klaunům a celému projektu?

Sdružení tyto projekty financuje z darů hlavně individuálních dárců. Číslo účtu 159172293/0600. Vážíme si každé podpory!!! Více na www.zdravotni-klaun.cz

Máte nějakou veselou historku, která se vztahuje k Vašemu klaunskému působení?

Každá zdravotní klauniáda je veselou historkou, která potěší srdce nejen pacientů, ale i moje.

Doktorce Rentgenové-Petře Bučkové děkuji za milé a zajímavé povídání. Všem zdravotním klaunům přeji, aby je při jejich práci doprovázel samý smích. Protože, jak dobře víme, SMÍCH UZDRAVUJE!

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *