Srovnejte je!

Autor

V českém školství začíná zcela nová éra, éra testování. Zatímco střední školy už svou zkoušku ohněm zažily v podobě generálky státních maturit, nyní se pozornost upíná na školy základní. Ministerstvo školství v čele s ministrem Josefem Dobešem se chystá testovat kvalitu jednotlivých škol za pomoci srovnávacích zkoušek, které by se měly týkat žáků 5. A 9. tříd.

Co a kdy?

Celý projekt je teprve v „diskusní“ fázi, zatím se objevují prvotní verze, které pracují s tím, že pro 5. třídy by se v nich měl objevit český jazyk, matematika, cizí jazyk a možná i vlastivěda. V 9. třídě by se pak k češtině, matematice a cizímu jazyku mohl připojit třeba i dějepis, zeměpis či společenské vědy. Podle ministra Josefa Dobeše by testování mohlo začít již v červnu letošního roku, a sice zapojením cca 50-ti škol do pilotní fáze. Po jejím vyhodnocení by měla generálka proběhnout v roce 2012 a celý projekt by měl být plošně spuštěn ideálně v roce 2013.

Proč zkoušky?

V rozhovoru pro Český rozhlas pan ministr uvedl, že jedním z faktorů, který mluví pro toto plošné srovnávání základního školství hovoří například fakt, že čeští žáci fatálně propadli v mezinárodním srovnávacím testu OECD. Z toho například vyplynulo, že čeští žáci špatně rozumějí tomu, co čtou. Bojím se, že žádná srovnovácí zkouška tento problém, který je více než zásadní, neodstraní.

V praxi to tedy bude vypadat tak, že školy se zaměří na učivo, které bude součástí oněch testů a ostatní se tak nějak samo vyvrbí? Nebylo by lepší zjistit příčinu toho, proč se žáci zhoršují a tu odstranit než jim do cíle postavit pár úkolů? Nehledě na to, že cena celého tohoto projektu jistě nebude zanedbatelná a školství má spoustu oblastí, kde by se tyto prostředky využily daleko efektivněji.

A co třeba využít poznatků mnoha studií, z nichž jasně vyplývá, že na kvalitu výuky má vliv například počet žáků na učitele, prostor pro zpětnou vazbu, ohodnocení učitelů, ale třeba také to, jak jsou vyučující zatěžováni administrativou, která odvádí jejich pozornost od toho důležitějšího, a sice učení. Nemůžu také opomenout fakt, že učiva neustále přibývá a není moc prostoru na jeho hlubší probrání a pochopení. Neuvažují snad na ministerstvu o zavedení dalšího cizího jazyka do škol? Proč plošně? Jsou žáci, kteří mají problém se naučit česky, natož dva cizí jazyky.

Dalším důvodem, který pan ministr zmiňuje, je to, že se mu nelíbí rámcový systém vzdělávání, který je dle jeho slov „velmi individualizovaný až bezbřehý“ a rád by jej nějak sjednotil a k tomu mají pomoci právě ony zkoušky. Není snad každý člověk individuální jedinec? Není proto individualita, se kterou se školy snaží přiblížit osnovy svým žákům žádoucí?

I když se jedná o základní vzdělávání, není škola jako škola. Je nutné si uvědomit, že kvalita výuky závisí například na demografických a sociálních aspektech, kterým se jednotlivé školy musí přizpůsobovat. Jsou třeba místa, kde jsou učitelé rádi, že děti vůbec do školy dorazí. Jak mají takové školy soupeřit s jinými školami, které jsou více či méně výběrové a žáky si vybírají podle určitých kritérií?

Navíc o státních maturitách se mluví spoustu let a stejně tak dlouho se připravují. Tyto testy chce pan ministr i s diskusí zvládnout během dvou až tří let. Jsou snad méně důležité? Není základní vzdělání od slova „základ“, tedy odvozeno od něčeho, na čem se staví? Pokud by tyto zkoušky měly něco řešit, měly by být vypilované do posledního detailu a ne se je snažit spíchnout horkou jehlou. Vždyť jaký materiál dám do základů, od toho se bude odvíjet celá stavba vzdělání.

Komentujte jako host

  Odebírat  
Upozornit na