Jahoda

Již šestnáctým rokem působí nezisková organizace Jahoda, pomáhající dětem, mladým lidem a rodinám. Založena byla studenty z mé „alma mater“,

Centrum Tulipán

Centrum Tulipán splňuje moje představy o ideální soukromé školce. Nabízí příjemné prostředí, milé „tety“, vzájemnou komunikaci, vstřícný a flexibilní přístup.

https://www.anisraza.com/mezquitagin/judi-bola/