Jahoda

Autor

Již šestnáctým rokem působí nezisková organizace Jahoda, pomáhající dětem, mladým lidem a rodinám. Založena byla studenty z mé „alma mater“, proto k ní cítím jistou osobní blízkost. Nedávno mi ji připomněl v rozhovoru David Koller, a proto jsem požádala Markétu Kalinovou, ředitelku této organizace, o podrobnější rozhovor. Zajímala mne „jahodová“ minulost, současnost i plány do budoucna.

Jak, kdy a proč vzniklo sdružení Jahoda?

Založení neziskové organizace JAHODA bylo iniciativou několika studentů sociální práce v rámci studia Sociálně právní akademie v Jahodové ulici (odtud název JAHODA). Organizace vznikla v roce 1996 a její aktivity byly od počátku zaměřené na děti. Programy se v průběhu času různě měnily až do dnešní podoby.

Kdo u Vás a pro Vás pracuje? Jak moc důležití jsou dobrovolníci?

JAHODOVÝ tým tvoří sociální pracovníci, vedoucí sociálních služeb, vedoucí rodinného centra, administrativní pracovnice a já. Pomoc dobrovolníků, kteří s námi po celou dobu existence organizace spolupracují, je pro nás velmi důležitá a vážíme si ji. Dobrovolníci nacházejí své uplatnění především v práci s dětmi, ale jsou pro nás nesmírně cenní i v jiných činnostech. Například červnový festival Strawberry Fields bychom bez jejich pomoci jen těžce organizačně zvládli.

Jaké nabízíte programy?

Nabídka programů JAHODY je zaměřena na děti, mladé lidi a rodiny. Mezi hlavní programy JAHODY patří provoz sociálních služeb a rodinného centra. Sociální služby tvoří: nízkoprahový klub Jahoda pro děti od 6 do 15 let, nízkoprahový klub Džagoda pro děti a mladé lidi od 12 do 18 let a terénní program pro mladé lidi od 12 do 26 let. Rodinné centrum Jahůdka nabízí aktivity pro rodiny s předškolními dětmi. Novým programem organizace je Soukromá mateřská škola Jahoda, která právě zahájila svůj provoz.

Čím je vaše nová školka specifická?

Soukromá mateřská škola Jahoda je specifická tím, že přijímá děti již od 2 let věku a zajímavá je svým školským vzdělávacím programem Začít spolu. Jeho základní myšlenka – umožnit dětem zažít výchovu a vzdělávání s demokratickými principy – je naplňována v jednotlivých zemích podle jejich podmínek, kulturních potřeb, zvyků a tradic. Důraz je kladen na úctu k dítěti, respekt a důvěru, orientaci na jeho vnitřní aktivitu, vlastní prožitky a zkušenost. Program je velmi vstřícný celé rodině a podporuje samostatné rozhodování dětí již od útlého věku.

Jaký je zájem ze strany rodičů, máte ještě volná místa?

Mateřská škola zahájila svůj provoz v září 2012 a v tuto chvíli máme ještě poslední místa volná! Měsíční školné je 6 000,- Kč a je na rodičích na kolik dní v týdnu své dítě přihlásí, podle toho se jim samozřejmě školné upravuje. V případě zájmu, mohou rodiče najít více informací na našich webových stránkách.

V nedávném rozhovoru s Davidem Kollerem jsem se dozvěděla, že s Vámi spolupracuje (celý rozhovor ZDE) . Jak vypadá tato spolupráce?

V roce 2009 navázala JAHODA spolupráci s Meet Factory v rámci projektu Periférie, který byl podpořen Hlavním městem Prahou v rámci výzvy Partnerství. Během uplynulých čtyř let umělci z této umělecké scény navštěvuji naše klienty, přijímají je ve svých prostorech a vytvářejí pro ně kulturní program. Letos v prosinci proběhne již čtvrtý ročník úspěšné Mikulášské párty v Meet Factory, která je připravena pro děti a mladé lidi ze všech pražských nízkoprahových klubů. Pravidelně akci navštíví kolem 100 klientů. Velmi si vážíme toho, že David Koller vystupuje na našich veřejných akcích. Naposledy to bylo na již zmiňovaném benefičním festivalu na Černém Mostě s názvem Strawberry Fields.

Věnujete se dětem i během letních prázdnin?

Nízkoprahové kluby a terénní program mají otevřeno i během letních prázdnin. Každým rokem vyrážejí děti z klubu Jahoda na týdenní letní tábor.

Jak Vám mohou případní zájemci pomoci?

Každá pomoc je pro nás důležitá. Ať už se jedná o finanční dar, který mohou případní zájemci posílat na náš sbírkový účet nebo si nakoupit dárky přes webové stránky, tak pomůže i jakýkoliv hmotný dar. Stejně významná je i jiná pomoc, např. s organizací na klubu, v rodinném centru, v kanceláři, s propagací, s přípravou benefiční akce, atd. Prostě cokoliv Vás napadne, oceníme.

Jaké chystáte novinky pro nový školní rok?

Největší novinkou je zřízení a zahájení provozu Soukromé mateřské školy Jahoda. Nová je také image a celková nabídka volnočasových a vzdělávacích kurzů Rodinného centra Jahůdka. Ta od září vítá své návštěvníky v nových prostorách, jejichž součástí je také malá kavárnička s Wi-Fi připojením.

Další novinkou je pro nás příprava 1. ročníku benefičního bazaru. Během září a října mají lidé možnost přinést do JAHODY věci, které již nepotřebují a mají nějakou hodnotu. Tyto dary budeme pak ve dnech od 17. – 20. 10. prodávat přímo v JAHODĚ. Výtěžek z akce nám velmi pomůže přejít bezbolestně do nového roku 2013. Předem děkuji všem za podporu a aktivní účast.

Jste ještě stále ve spojení s VOŠ sociálně právní, dříve sídlící v Jahodové ulici?

Ano, studenti z této školy, ale i z jiných středních a vyšších odborných škol sociálně-právních, k nám stále chodí na stáže a praxe. Stane se, že někteří z nich s námi, po absolvování povinné praxe, pokračují ve spolupráci jako dobrovolníci.

Jaká je z Vašeho pohledu rodina 21. století?

Dle mého názoru je rodina 21. století zrychlená. Mám pocit, že na všechny členy rodiny je z venku vyvíjen velký tlak. Chybí pak čas a prostor na to trávit spolu více volného času, prostě si jen sebe užít.

Děkuji a přeji šťastnou další cestu Vám i „jahodovým dětem“!

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *