Kam s ním (s dítětem)?

Autor

Děti jsou nepochybně radost, ale také starost. Jistě každý rodič už někdy řešil, komu svěřit své drobátko do péče v okamžicích, kdy se mu nemůže věnovat. Nejčastěji se této myšlence věnujeme v době, kdy se máme opět zapojit do pracovního procesu, ale jsou i chvíle, kdy potřebujeme dítko umístit pouze na krátkou dobu. Třeba jen chceme zajít do společnosti nebo si s partnerem užít víkend ve dvou. Jaké jsou tedy možnosti hlídání našich dítek?

Do tří let

Pokud chcete z jakéhokoliv důvodu nastoupit do práce dříve, než potomek dovrší věku tří let, máte k dispozici několik možných způsobů.

Jesle. Těch státních je jako šafránu a dostat do nich právě tu vaší ratolest, bude boj. Jedná se o zdravotnická zařízení, která zajišťují všestranný rozvoj dětí do 3 let. Jesle většinou zřizuje obec a cena v těchto zařízeních se pohybuje v rozpětí od 800,- do 4.500,- Kč měsíčně. Existují i soukromé jesle, které mají stejné povinnosti jako ty zřizované státem, ovšem cena v nich je logicky vyšší, neb veškeré výdaje za jejich chod leží pouze na zřizovateli a stát na ně nijak nepřispívá.

Baby-sitting. Jedná se vlastně o služby spojené s chodem celé domácnosti, do kterých je zahrnuto i hlídání dětí nejen ve věku do tří let. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně nákladnou službu, nevyužívá ji příliš mnoho rodin. Pokud se však pro tento způsob rozhodnete, vždy chtějte po hospodyni předchozí doporučení, popř. se poptejte v místě (místech) jejího předchozího působení.

Předškoláci

Státní mateřská škola. Protože se rodilo poměrně málo dětí, mnoho státních školek zaniklo, pak ovšem přišel baby-boom a stát neuměl zareagovat dostatečně pružně, čímž nemalému počtu rodičů způsobil řádné vrásky. Školek je málo, dětí hodně. Existují pořadníky, dojíždění do vzdálených obcí, které ještě nenaplnily kapacitu, zkrátka komplikace. Každá MŠ má jiná kritéria, podle kterých přijímá děti přednostně. Docházka do mateřské školy není povinná, tudíž úřad, pod který spadáte není povinen zajistit vašemu dítěti místo ve školce. Jedinou výjimku tvoří děti v posledním ročníku před školou, pro které je docházka do MŠ povinná a zde už vám musí obec vyjít vstříc a pomoct najít místo pro dítě.

Soukromá mateřská škola. Vedle státních existují i školky soukromé. Většinou jsou s určitým zaměřením, jako například pohybově-hudební, jazykové atd. Stejně jako u jeslí i zde platí, že cena je podstatně vyšší.

Firemní školka. Pokud patříte mezi šťastlivce, jejichž zaměstnavatel poskytuje možnost umístění dítěte ve firemní školce, pak vám z celého srdce gratuluji. Bohužel státem nastavené podmínky jsou tak nastřelené, že zaměstnavatele přijde tento luxus poměrně draho, proto jich v ČR máme tak málo. Můžeme se v současné chvíli pouze modlit a doufat, že se legislativa v této oblasti zjednoduší a zlidští.

Vzájemná sousedská výpomoc. Je to poměrně mladý způsob v hlídání dětí, který však v současné době není možný využívat. Ačkoliv měl zákon upravující tuto službu platit již od ledna 2010, našim politikům zřejmě nestojí za schválení. Proč se také zabývat problémy rodin s dětmi, že?! V tomto způsobu hlídání by šlo o to, že pokud máte ve své blízkosti někoho, kdo pečuje celodenně o své děti, můžete mezi sebou uzavřít dohodu, na jejímž základě vám tato osoba bude hlídat i vaše dítko a vy jí za to budete platit. Cena může být maximálně 5000,- Kč měsíčně za jedno dítě; maximální měsíční částka, kterou si tento hlídající rodič může vydělat je 15.000,- Kč. Tato osoba musí být zaevidována na obecním úřadě a může být kdykoliv podrobena kontrole ze sociálně právní ochrany dítěte. Uvidíme, jak se ještě podmínky změní, až dojde (pokud dojde) na schválení tohoto zákona.

Jen tak si odskočit

V případě, že chcete pohlídat dítko jen nárazově na kratší dobu, máte dvě možnosti.

Chůva. Jestliže si vyberete placenou chůvu, je lepší poohlídnout se v některé z agentur, které se touto činností zabývají. Své chůvy mají prověřené a garantují vám maximální péči o robátko v době vaší nepřítomnosti. Samozřejmě nejideálnější je, pokud vám chůvu doporučí známá na základě svých pozitivních zkušeností. Cena za hlídání se pohybuje většinou v rozmezí od 80,- do 200,- Kč na hodinu. Cena závisí i na tom, zda jde o hlídání přes den, v noci či o víkendu a svátcích.

Prarodiče a ostatní blízké osoby. Tak tato možnost je samozřejmě vůbec nejlepší. Myslím, že rodina by měla držet při sobě a to i ta širší. Netvrdím, že je dobré, denně cpát babičce nebo bratrovi své dítě, ale myslím si, že váš potomek by měl mít čas od času možnost se s těmito členy rodiny blíže poznat a to i v době, kdy vy mu nesekundujete za zády. V dnešní době přibývá prarodičů, kteří hlídání úplně odmítají a to je škoda. Mohou dát dítěti zase úplně jiné podněty a zkušenosti než mají rodiče. Navíc si děti vypěstují úctu ke starším lidem. Těžko si budou vážit starých lidí, když o nich nic nebudou vědět.

Záměrně jsem nezmiňovala možnost hlídání dětí otcem, neb to mi přijde postavené na hlavu. Matka a otec jsou plnohodnotní rodiče a tudíž pojem „otcovské hlídání“ neuznávám. Táta se zkrátka stará stejně jako máma o své dítě.

A co vy? Jak řešíte hlídání a péči o vaše děti v době své nepřítomnosti?

Komentujte jako host

  Odebírat  
Upozornit na