Lidice

Na dnešní neděli, 10. červen 2012, připadá 70. výročí od vyhlazení obce Lidice. Tragédie, kterou zná a připomíná si nejen